Aktuality: Projekt AOOV pro zlepšení přístupu k postpenitenciární péči

Název projektu: Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči

reg. č : CZ.03.03.01/00/22_021/0001420

Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) byla úspěšná v projektové žádosti evropského programu Zaměstnanost plus a získala 2,4 mil. Kč na inkubační fázi projektu „Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči“. Projekt se zaměřuje na vyvinutí řešení, které by zlepšilo zajištění postpeniterciární péče lidem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Chce zlepšit propojení penitenciární a postpenitenciární péče, informovanost a spolupráci aktérů, kteří tyto služby poskytují, aby si uměli v případě potřeby předat klienta a zajistili mu tak komplexní podporu.

AOOV chce při vývoji řešení spolupracovat se všemi klíčovými aktéry: VS ČR, PMS, NNO, sociálními kurátory, klienty, ale také např. Úřady práce. Aktéři se mohou zapojit do klíčových fází projektu jako jsou definování potřeb z pohledu aktéra, hledání řešení, testování a dalších.

K čemu projekt slouží?

Projekt řeší problém nedostatečného zajištění postpenitenciární péče lidem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění v souladu s jejich potřebami. Velký počet lidí odchází z vězení, aniž by měli zajištěnou návaznou péči nebo mají zajištěnou podporu pro řešení jen části svých problému. Postpeniterciární péči je přitom důležité začít poskytovat již ve výkonu trestu, ideálně minimálně šest měsíců před výstupem.

V současné chvíli neexistuje dostatečné systémové propojení penitenciární a post-penitenciární péče. Služby jsou proto roztříštěné, u některých odsouzených se dublují. Velká část odsouzených se k těmto službám vůbec nedostane a vystupuje z věznic bez předjednané návazné péče. Vzhledem k tomu, že lidé ve výkonu trestu odnětí svobody nemají přístup na internet, jsou to právě tito aktéři, kteří jsou klíčoví ve zprostředkování kontaktu na poskytovatele post-penitenciární péče. Proto je velmi důležité najít řešení,  která usnadní propojení, komunikaci a spolupráci těchto aktérů.

Mezioborové setkání přineslo shodu na potřebě lepší komunikace

Z mezioborových setkání, které Asociace zorganizovala v roce 2021 a 2022 s aktéry v oblasti penitenciární a post-penitenciární péče vyplynulo, že např. pracovníci Vězeňské služby (VS) mají problém najít poskytovatele post-penitenciární péče pro konkrétního klienta/klienty. Musí sami vyhledávat NNO, což je časově náročné a často při vytížení pracovníků VS další zátěž. Navíc informace na webových stránkách mohou být neaktuální a nepřehledné. Z průzkumu realizovaném v roce 2021 mezi členskými organizacemi AOOV vyplynulo, že na druhou stranu některé NNO mají problém informovat věznice o svých službách. V rámci projektu se AOOV bude zaměřovat zejména na vytvoření nástrojů pro zlepšení spolupráce mezi aktéry, dostupnosti potřebných informací za účelem zlepšení přístupu lidí ve výkonu trestu odnětí svobody/po propuštění k postpenitenciární péči a zlepšení provázanosti penitenciární a postpenitenciární péče.

Inkubační fáze

V rámci inkubační fáze AOOV bude realizovat následující aktivity:

●   Chceme navázat spolupráci se všemi důležitými aktéry v oblasti penitenciární a post-penitenciární péče a společně prozkoumat problém a jeho příčiny, včetně potřeb cílové skupiny (osob ve výkonu trestu odnětí svobody/po propuštění)

●   Na základě analýzy předchozích průzkumů navrhnout několik nástrojů pro řešení problému

●   Otestovat navržené nástroje

●   Vyhodnotit testování – zohlednit podněty, nebo je zpracovat do podkladů pro další diskuzi ohledně jejich implementace

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.