Zapojte se

Máte zájem o členství?

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), z.s. nabízí členství a zve ke spolupráci všechny organizace, které se hlásí ke Stanovám, Etickému kodexu Asociace, sdílí její vizi a Programové Desatero. AOOV je otevřena subjektům z neziskového, komerčního i veřejného sektoru. Výroční zprávy organizace nejdete zde.

Chcete být pozorovatelem?

Kromě členů je možné stát se pozorovatelem. Tím se může stát každá právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem Asociace. Pozorovatelé nejsou členy a neplatí členské příspěvky. Mají právo se aktivně zapojit do činnosti Asociace a vyslat svého zástupce na zasedání Členské schůze s hlasem poradním, nikoliv však rozhodovacím.

Chcete se do činnosti Asociace zapojit jako pozorovatel? Kontaktujte sekretariát AOOV.

V případě zájmu o členství kontaktujte sekretariát:

Druhy členství

Řádné členství

Řádní členové mají možnost ovlivňovat činnost Asociace a zúčastňovat se odborných a vzdělávacích aktivit, které Asociace pořádá. Řádní členové platí členské příspěvky.

Řádné členství v Asociaci schvaluje na základě doporučení Výkonného výboru Členská schůze AOOV, která zasedá zpravidla 2 x ročně.

Čestné členství

Čestní členové mají právo se aktivně zapojit do činnosti Asociace a vyslat svého zástupce na zasedání Členské schůze s hlasem poradním, nikoliv však rozhodovacím. Čestní členové neplatí členské příspěvky.

Nominaci na čestného člena může podat jakýkoliv člen Asociace.  O čestném členství rozhoduje Členská schůze AOOV, která zasedá zpravidla 2 x ročně.

Následné kroky, ke kterým budete tajemníkem vyzváni:

  1. Seznamte se důkladně se Stanovami, Etickým kodexem a Programovým Desaterem AOOV.
  2. Pošlete tajemníkovi stručný popis své organizace a stručně popište, co od členství očekáváte. Tajemník Vám podá bližší informaci o Vašem možném zapojení a podmínkách členství, vč. aktuální výše členských příspěvků.
  3. Výbor projedná Vaši žádost a vydá doporučení pro Členskou schůzi.
  4. Zástupce Vaší organizace bude pozván na Členskou schůzi AOOV, kde bude mít možnost představit svou organizaci. Poté budou členové hlasovat o Vašem členství.
  5. Po schválení Členskou schůzí vyplníte přihlášku a stáváte se Řádným/Čestným členem Asociace.

Jak jinak můžete přispět?

Budeme rádi za finanční dar v jakékoliv výši, a to buď jednorázově, nebo můžete vytvořit trvalý platební příkaz na:

2001745695/2010, Fio banka

AOOV je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které získáme, využijeme v plné výši.

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Potvrzení o daru

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na kancelar@aoov.cz. Dary si pak můžete odečíst ze základu daně, více informací se dočtete zde.

Platbu můžete provést i prostřednictvím QR kódu

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.