Projekty

kontaktní místa

PROJEKT SKYPE-NÁVŠTĚVA KONTAKTNÍ MÍSTO

Projekt Skype-návštěva kontaktní místa je společným projektem Asociace organizací v oblasti vězeňství a Generálního ředitelství Vězeňské služby (GŘ VS ČR). Jeho primárním cílem je pomoci lidem ve výkonu trestu udržet a posílit vazby s jejich rodinou a blízkými. Projekt umožňuje

Více o projektu »
Projekt Stronger Roots - natažená ruka nad vodou

Sdílená vize pro trestní justici

Cílem projektu Sdílená vize pro trestní justici je společně s odpovědnými orgány a institucemi a s dalšími dotčenými subjekty a osobami definovat vizi pro znovuzařazení bývalých vězňů do společnosti. Nedílnou součástí je navázání konstruktivní spolupráce mezi AOOV a Vězeňskou službou

Více o projektu »
šipky vzhůru ve smyslu vzrůstající kapacity

Posílení kapacity AOOV

Od srpna do března 2021 začínáme realizovat nový projekt! Je zaměřený na zvýšení profesionality a akceschopnosti AOOV. Globálním cílem je potom zefektivnit systém trestní justice, zejména systém penitenciární a postpenitenciární péče v ČR, prostřednictvím zvýšení kapacit pro vzájemnou součinnost aktérů a

Více o projektu »
Linka spolupráce - Projekty - AOOV.cz

Linka spolupráce

Linka spolupráce vznikla v reakci na výrazná omezení a změny v systému postpenitenciární péče související s dopady pandemie nákazy COVID-19. Změna pravidel veřejného i nevládního sektoru pro zajišťování služeb s sebou přinesla obtížnou orientaci v aktuální nabídce služeb i jejich

Více o projektu »

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.