Projekty: PROJEKT SKYPE-NÁVŠTĚVA KONTAKTNÍ MÍSTO

kontaktní místa

Projekt Skype-návštěva kontaktní místa je společným projektem Asociace organizací v oblasti vězeňství a Generálního ředitelství Vězeňské služby (GŘ VS ČR). Jeho primárním cílem je pomoci lidem ve výkonu trestu udržet a posílit vazby s jejich rodinou a blízkými.

Projekt umožňuje rodinným příslušníkům a osobám blízkým realizovat s odsouzenými videohovor prostřednictvím kontaktního místa zřízeného v členských organizacích AOOV. 

Cíle projektu kontaktní místa

Cílem projektu je udržení a posílení rodinných vazeb odsouzených, což je jedním z významných předpokladů pro plynulé začlenění do civilní společnosti po propuštění z výkonu trestu. Projekt si klade za cíl umožnit online komunikaci (Skype návštěvu) pro osoby blízké odsouzených, které nemají techniku nebo znalosti potřebné pro uskutečnění této formy komunikace. Možnost komunikace, kterou projekt nabízí, by měla být přínosem rovněž pro osoby blízké, které z finančních nebo organizačních důvodů nemohou dojíždět do věznic na osobní návštěvy za svými blízkými.

Využití projektu dnes a do budoucna

Projekt vznikl jako reakce na epidemickou situaci v ČR a přijatá preventivní opatření proti šíření nemoci COVID-19. Zřízení kontaktních míst pro online komunikaci mělo napomoci alespoň částečně kompenzovat omezení osobních kontaktů odsouzených s jejich blízkými v této době. Nicméně ambice projektu je mnohem širší. Online komunikace v rámci kontaktních míst by se mohla stát přínosným doplňkem k osobním návštěvám vězněných osob. 

Komu je projekt určen a kdo se může zapojit

Do projektu jsou zapojeni odsouzení muži a ženy ze všech věznic a vazebních věznic. Odsouzení jsou do projektu zařazováni na základě vlastní žádosti o uskutečnění Skype návštěvy prostřednictvím kontaktního místa.

Projekt je realizován ve spolupráci ve všech organizačních jednotkách VS ČR. S kontaktními místy mohou komunikovat všechny věznice v ČR.

Postup zavádění projektu kontaktní místa

Projekt byl spuštěný v průběhu června 2021. Nejprve byl realizován v pilotní fázi po dobu pěti měsíců ve dvou kontaktních místech v Praze (v pobočce členské organizace Romodrom o.p.s.) a v Chodově u Karlových Varů (v pobočce členské organizace RUBIKON Centrum, z.ú.). V současné chvíli se rozšiřuje na dalších pět míst v členských organizacích AOOV: Bohumín (Romodrom o.p.s.), Brno (Společnost Podané ruce, o.p.s.), Olomouc (Společnost Podané ruce, o.p.s.), Sokolov (KOTEC o. p. s.), Stráž pod Ralskem (Komunitní dům Sv. Dismase, Charita Česká Kamenice). Pro více informací o kantakních místech kontaktujte AOOV.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.