O nás

Účelem Asociace je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Asociace má působí po celé ČR. Výroční zprávy o činnosti organizace najdete zde.

Jaké jsou principy naší práce?

Rozvíjíme know-how a šíříme osvědčené programy

Podporujeme sdílení a rozvoj know-how v oblasti řešení příčin i následků trestných činů. Podporujeme šíření osvědčených programů, které přispívají k integraci lidí s trestní minulostí do společnosti a reagují také na potřeby obětí i širší komunity.

Podporujeme spolupráci napříč sektory

Podporujeme spolupráci aktérů v oblasti veřejné správy, nevládního sektoru, komerční i akademické sféry s cílem vytvářet funkční partnerství zacílená na zefektivnění systému trestní justice.

Usilujeme o systémovou změnu

Ve spolupráci s danými aktéry usilujeme o změny v systému, které zlepšují podmínky pro úspěšnou integraci lidí s trestní minulostí a obnovu trestným činem narušených vztahů.

Orientujeme se na dopad

Podporujeme sběr a vyhodnocování dat k efektivitě jednotlivých intervencí a usilujeme o rozvoj znalostí a dovedností, jak dopad měřit.

Pracujeme s veřejností

Zvyšujeme informovanost laické veřejnosti i politické reprezentace o problematice trestní politiky, vězeňství, příčin trestných činů a řešení jejich následků. Pomáháme veřejnosti porozumět širším souvislostem tohoto problému.

Jaký problém řešíme?

V českých věznicích si odpykává trest téměř 19 000 lidí. Toto číslo je v přepočtu na počet obyvatel jedno z nejvyšších v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. 65 % propuštěných se do vězení vrací. To s sebou přináší negativní sociální i ekonomické důsledky.

Jedním z důvodů tohoto stavu, na který se Asociace zaměřuje, je absence funkčního systému
kontinuální práce s  odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění na svobodu.

Jaké aktivity děláme?

Kořeny problému

  • Systém trestní politiky – ČR patří v Evropě ke státům, kde odsouzení vykonávají v průměru nejdelší nepodmíněné tresty odnětí svobody. Zároveň se do vězení dostávají odsouzení za méně závažné trestné činy, u kterých není nutná izolace od společnosti (např. rodiče, kteří neplní vyživovací povinnost a recidivisté méně závažné majetkové činnosti).
  • Systém vězeňství – přeplněnost věznic spolu s nedostatkem odborného personálu snižuje možnosti odborného zacházení s lidmi ve výkonu trestu, posílení jejich odpovědnosti za sebe i své okolí a přípravu na propuštění.
  • Sociální systém – systém podpory po propuštění je roztříštěný a nedostatečný, nedokáže účinně podpořit úsilí o životní změnu, o kterou se značná část propuštěných snaží.
  • Obavy a mýty – lidé s trestní minulostí vzbuzují u veřejnosti obavy, které vedou k předsudkům a preferenci radikálních a rychlých řešení.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.