Lidé

Výbor

Mgr. Jana Smiggels Kavková

Mgr. Jana Smiggels Kavková

předsedkyně výboru AOOV

Přes 15 let působím v neziskovém sektoru, kde jsem se hodně věnovala i rovoji sítí NNO na české i evropské úrovni. Jsem politoložka a v RUBIKON Centru působím jako advokační expertka.

Mgr. Iveta Součková

Mgr. Iveta Součková

členka výboru AOOV

Pracuji jako vedoucí ve společnosti Romdorm o.p.s., sociální služby Vězeňský – Terénní program, kde se zaměřujeme na poskytování sociálního poradenství lidem, kteří se připravují na propuštění z výkonu trestu a jejich následnému provázení na svobodě.

Mgr. Ondřej Bílý

Mgr. Ondřej Bílý

člen výboru AOOV

Ve Společnosti Podané ruce o. p. s. vedu Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu. Zaměřuji se na poskytování adiktologického a s tím souvisejícího poradenství lidem uvězněným i propuštěným.

Kontrolní komise

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová

předsedkyně kontrolní komise

Pracuji jako ředitelka a právnička Českého helsinského výboru. Usilujeme o zlepšování podmínek
výkonu trestu a vazby, naplňování práv odsouzených, práv dětí s rodičem ve vězení a jejich rodin.

Gabriela Kabátová

Gabriela Kabátová

členka kontrolní komise

Jsem spoluzakladatelkou a výkonnou ředitelkou Mezinárodního vězeňského společenství. V AOOV se zaměřuji na přínos křesťanství, principů restorativní justice a systémových změn v oblasti vězeňství.

Petr Novák

Petr Novák

člen kontrolní komise

Věnuji se již více jak 20 let pomoci lidem propuštěným z výkonu trestu a celá naše organizace Nová šance se snaží o jejich resocializaci a začlenění zpět do společnosti.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.