Lidé

Výbor

Mgr. Jana Smiggels Kavková

Mgr. Jana Smiggels Kavková

předsedkyně výboru AOOV

Přes 15 let působím v neziskovém sektoru, kde jsem se hodně věnovala i rozvoji sítí NNO na české i evropské úrovni. Jsem politoložka a v RUBIKON Centrum působím jako advokační expertka.

Mgr. Iveta Součková

Mgr. Iveta Součková

členka výboru AOOV

Ve společnosti Romodrom o.p.s. jsem vedoucí sociální služby Vězeňský – Terénní program se zaměřením na poskytování sociálního poradenství lidem, kteří se připravují na propuštění z výkonu trestu a jejich následnému provázení na svobodě. Během své profesní kariéry jsem se vždy věnovala znevýhodněným a sociálně vyloučeným lidem, více jak 10 let jsem působila u Vězeňské služby.

Mgr. Ondřej Bílý

Mgr. Ondřej Bílý

člen výboru AOOV

Ve Společnosti Podané ruce o.p.s. vedu Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu. Zaměřuji se na poskytování adiktologického a s tím souvisejícího poradenství lidem uvězněným i propuštěným.

Kontrolní komise

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová

předsedkyně kontrolní komise

Pracuji jako ředitelka a právnička Českého helsinského výboru. Usilujeme o zlepšování podmínek
výkonu trestu a vazby, naplňování práv odsouzených, práv dětí s rodičem ve vězení a jejich rodin.

Gabriela Kabátová

Gabriela Kabátová

členka kontrolní komise

Jsem spoluzakladatelkou a výkonnou ředitelkou Mezinárodního vězeňského společenství. V AOOV se zaměřuji na přínos křesťanství, principů restorativní justice a systémových změn v oblasti vězeňství.

Ing. Věra Babišová

Ing. Věra Babišová

členka kontrolní komise

Deset let se věnuji kromě podnikání projektům, které podporují zaměstnávání a resocializaci vězňů. Změna je možná, je k tomu potřeba inovativní elán a dobrý tým.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.