Lidé

Výbor

Mgr. Jana Smiggels Kavková

Mgr. Jana Smiggels Kavková

předsedkyně výboru AOOV

Přes 15 let působím v neziskovém sektoru, kde jsem se hodně věnovala i rozvoji sítí NNO na české i evropské úrovni. Jsem politoložka a v RUBIKON Centru působím jako advokační expertka.

Mgr. Iveta Součková

Mgr. Iveta Součková

členka výboru AOOV

Pracuji jako vedoucí ve společnosti Romodrom o.p.s., sociální služby Vězeňský – Terénní program, kde se zaměřujeme na poskytování sociálního poradenství lidem, kteří se připravují na propuštění z výkonu trestu a jejich následnému provázení na svobodě.

Mgr. Ondřej Bílý

Mgr. Ondřej Bílý

člen výboru AOOV

Ve Společnosti Podané ruce o. p. s. vedu Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu. Zaměřuji se na poskytování adiktologického a s tím souvisejícího poradenství lidem uvězněným i propuštěným.

Mgr. Jaroslav F. Žák, MBA

Mgr. Jaroslav F. Žák, MBA

člen výboru AOOV

Od roku 1996 pracuji v Oblastní Charitě Třebíč. V současné chvíli jsem vedoucím střediska sv. Vincenta a sv. Josefa. Jedná se o zastřešující úsek služeb, kterými jsou Kontaktní centrum Noe pro uživatele drog, Doléčovací centrum, Raná péče, Centrum pro podporu rodin Ruth, Probační programy Most, terénní program Al Paso pro lidi vracející se z výkonu trestu, azylové domy a humanitární činnost v zahraničí.

Mgr. Vojtěch Betka

Mgr. Vojtěch Betka

člen výboru AOOV

Od roku 2013 vedu Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem v organizaci SANANIM. Jsem aktivním členem Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Jsem etoped a speciální pedagog. V SANANIMu pracuji od roku 2009, například na pozicích zástupce vedoucího Kontaktního centra, terapeut v Poradně pro rodiče a v Doléčovacím centru.

Kontrolní komise

Štěpánka Kecková

Štěpánka Kecková

členka kontrolní komise

Charita Česká Kamenice

Gabriela Kabátová

Gabriela Kabátová

členka kontrolní komise

Jsem spoluzakladatelkou a výkonnou ředitelkou Mezinárodního vězeňského společenství. V AOOV se zaměřuji na přínos křesťanství, principů restorativní justice a systémových změn v oblasti vězeňství.

Petr Novák

Petr Novák

člen kontrolní komise

Věnuji se již více jak 20 let pomoci lidem propuštěným z výkonu trestu a celá naše organizace Nová šance se snaží o jejich resocializaci a začlenění zpět do společnosti.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.