Lidé

Výbor

Mgr. Lenka Ouředníčková

Mgr. Lenka Ouředníčková

předsedkyně výboru AOOV

Celou svou profesní kariéru se pohybuji v oblasti trestní justice. Jsem spoluzakladatelkou RUBIKON
Centra, v současné době působím na pozici ředitelky pro rozvoj a inovace.

Gabriela Kabátová

Gabriela Kabátová

členka výboru AOOV

Jsem spoluzakladatelkou a výkonnou ředitelkou Mezinárodního vězeňského společenství. V AOOV se zaměřuji na přínos křesťanství, principů restorativní justice a systémových změn v oblasti vězeňství.

Mgr. Lukáš Salivar

Mgr. Lukáš Salivar

člen výboru AOOV

Vystudoval jsem sociologii, nastoupil do DP WORK, kde řeším obchod, marketing a vývoj. V rámci CSR aktivit rozvíjím práci s osobami ve VTOS a to společně s organizací Volonté Czech, kde také působím.

Petr Novák

Petr Novák

člen výboru AOOV

Více jak 20 let působím v oblasti postpenitenciární péče. Jsem spoluzakladatelem organizace Nová šance, kde se věnujeme pomoci lidem vracejícím se z výkonu trestu odnětí svobody.

Ing. Miroslava Maťátková, MBA

Ing. Miroslava Maťátková, MBA

členka výboru AOOV

Působím řadu let v oblasti vzdělávání dospělých a projektového řízení. Úzce spolupracuji s veřejnou správou i lidmi s trestní minulostí. V AOOV zastupuji organizaci Volonté Czech o.p.s.

Kontrolní komise

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová

předsedkyně kontrolní komise

Pracuji jako ředitelka a právnička Českého helsinského výboru. Usilujeme o zlepšování podmínek
výkonu trestu a vazby, naplňování práv odsouzených, práv dětí s rodičem ve vězení a jejich rodin.

Mgr. Ondřej Bílý

Mgr. Ondřej Bílý

člen kontrolní komise

Ve Společnosti Podané ruce o. p. s. vedu Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu. Zaměřuji se na poskytování adiktologického a s tím souvisejícího poradenství lidem uvězněným i propuštěným.

Ing. Věra Babišová

Ing. Věra Babišová

členka kontrolní komise

Deset let se věnuji kromě podnikání projektům, které podporují zaměstnávání a resocializaci vězňů. Změna je možná, je k tomu potřeba inovativní elán a dobrý tým.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.