Pracovní skupiny

Skupina Bydlení a Zaměstnanost 

Zabývá se problematikou bydlení. Jejím cílem je podílet se na zvyšování dostupnosti standardního bydlení pro propuštěné osoby, a to zejména prostřednictvím podpory rozvoje sociálního bydlení založeného na přístupu housing first. V rámci problematiky zaměstnanosti se skupina zabývá rozvojem podmínek financování služeb poskytovaných osobám ve vězení, propuštěným osobám a jejich rodinám. 

Skupina Dluhy 

Usiluje o to, aby dluhové poradenství bylo poskytováno v odpovídající kvalitě a rozsahu všem osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. Cílem pracovní skupiny je, aby byl sjednocen přístup poskytovaného dluhového poradenství pro osoby ve VTOS. 

Skupina Osobnost, chování a vztahy 

Zaměřuje se na téma rodičovství odsouzených, podporu a udržení jejich rodinných a sociálních vazeb nejen ve VTOS. Připravuje pracovní online setkání organizací z celé ČR, které se těmto tématům věnují, s cílem sdílet, inspirovat se navzájem a také formulovat doporučení pro rozvoj tohoto opomíjeného tématu, které má zásadní vliv na recidivu i desistenci. 

Skupina Závislosti 

Zabývá se zejména problematikou individuálního přístupu k ukládání trestních sankcí osobám se závislostní problematikou a ukládáním přiměřených povinností u podmíněného propuštění těchto osob. Skupina usiluje o to, aby cílem sankcí a uložených povinností byla zejména motivace osoby ke změně chování, k řešení problémů se závislostí. V rámci uložených povinností navrhuje například nařídit nástup na předjednaný odborný povýstupní program. 

Skupina Legislativa 

Dívá se na jednotlivé problémy zejména z pohledu dostatečného ukotvení v legislativě či předpisech v souladu s potřebami v praxi. Na řešení jednotlivých problémů přirozeně většinou spolupracuje s dalšími skupinami, které danou problematiku řeší z pohledu praxe. 

Skupina Probační programy 

Zabývá se především problematikou udržitelnosti probačních programů poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi s důrazem na otázku stabilního finančního zajištění a koncepci dlouhodobého rozvoje.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.