Projekty: Sdílená vize pro trestní justici

Projekt Stronger Roots - natažená ruka nad vodou

Cílem projektu Sdílená vize pro trestní justici je společně s odpovědnými orgány a institucemi a s dalšími dotčenými subjekty a osobami definovat vizi pro znovuzařazení bývalých vězňů do společnosti. Nedílnou součástí je navázání konstruktivní spolupráce mezi AOOV a Vězeňskou službou ČR. Projekt bude realizován v období od 1.10. 2020 do 31.12. 2021.

Nadace_OSF_logo

Projekt je financován z mezinárodního programu Stronger Roots. Hlavním donorem je Nadace Open Society Fund Praha.  Program Stronger Roots v ČR realizuje konsorcium složené ze čtyř institucí. Vedle Nadace OSF to je české analytické centrum Glopolis, slovenská Nadácie otvorenej spoločnosti a maďarská NIOK Foundation. 

Proč s projektem přicházíme?

Míra recidivy je v České republice vysoká: 7 z 10 propuštěných lidí končí zpátky ve vězení. Míra uvěznění je druhá nejvyšší v EU. Po propuštění z věznice při návratu na svobodu lidé nejčastěji řeší bydlení, dluhy, vztahy, zaměstnání a závislosti. Systém péče o tyto osoby není v České republice uchopen komplexně. Chybí zde jednotná a dlouhodobá strategie, a proto také opětovné začlenění bývalých vězňů nefunguje.

O co v projektu usilujeme?

Jsme přesvědčení, že rozhodujícím krokem k započetí potřebných změn je zahájení a zlepšení spolupráce mezi různými aktéry působícími v této oblasti. Prvním krokem tímto směrem bude proto navázání spolupráce mezi nevládními organizacemi a Vězeňskou službou ČR. Za prioritu označili odborníci a také členové AOOV překlenutí rozhodujícího období před propuštěním a bezprostředně po něm. Potřebné systémové změny by pak mělo pomoci prosadit dohoda na společné vizi a identifikace společných cílů zúčastněnými klíčovými subjekty.

Cíle chceme dosáhnout i zapojením bývalých vězňů  

Abychom dosáhli sdílené vize v trestní justici, uspořádáme 4 facilitovaná setkání, kterých se zúčastní zástupci čtyř různých subjektů, jež pracují na poli reintegrace bývalých vězňů: přední pracovníky z věznic, bývalé vězně, sociální kurátory, vedení Vězeňské služby a nevládní organizace z řad členů AOOV. Chceme, abychom o našich odlišných názorech a potřebách mohli mluvit v bezpečném a otevřeném prostředí.

O mezinárodním programu Stronger Roots

Cílem programu Stronger Roots je podpořit odolnost a stabilitu organizací občanské společnosti v České republice, na Slovensku a v Maďarsku a pomoci k větší zakořeněnosti ve společnosti. Celkem bylo z programu podpořeno 9 projektů. Vedle projektu AOOV byly podpořeny projekty organizací Frank Bold, DEMAS/FoRS, Člověk v tísni, z Maďarska Charity Compass Foundation, Háttér Társaság, Hungarian Climate Alliance a ze Slovenska Asociaácia nezávislých producentouv a Rada mládeže Slovenska.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.