Projekty: Posílení kapacity AOOV

šipky vzhůru ve smyslu vzrůstající kapacity

Od srpna do března 2021 začínáme realizovat nový projekt! Je zaměřený na zvýšení profesionality a akceschopnosti AOOV.

Globálním cílem je potom zefektivnit systém trestní justice, zejména systém penitenciární a postpenitenciární péče v ČR, prostřednictvím zvýšení kapacit pro vzájemnou součinnost aktérů a jejich působení v advokační práci a podpoře systémových změn.

Více informací si můžete přečíst zde.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.