Aktuality: AOOV zvolila na členské schůzi novou členku výboru

Členové Asociace se sešli poprvé v tomto roce, aby probrali zásadní témata z oblasti vězeňství i další směřování a činnost Asociace. Na členské schůzi, která se konala 24. května se sešlo 12 z 16 řádných členů a tři pozorovatelé. Na programu schůze byla i volba nového člena výboru za odstupujícího Ondřeje Bílého ze Společnosti Podané ruce, kterému děkujeme za dlouholetou práci pro Asociaci. Jednomyslně byla do výboru zvolena Romana Dimmrothová z organizace Ratolest Brno, která je již garantkou pracovní skupiny Probační programy. „Ráda bych přispěla svými zkušenostmi s mezioborovým vyjednáváním, vhledem do aktuální situace financování a fungování neziskových organizací a zkušeností s projektovým řízením. Spolupráce organizací v oblasti trestní justice a vězeňství mi přijde smysluplná, proto chci do ní investovat energii a podpořit tak možnou změnu,“ uvedla Romana Dimmrothová ke své kandidatuře. Jsme moc rádi, že právě Romana posílí vedení Asociace a těšíme se na spolupráci!

Činnost AOOV a advokační priority

V další části schůze vedení Asociace seznámilo členy s činností v tomto roce. K hlavním bodům patřila práce na pěti legislativních změnách, která vyvrcholila seminářem v Poslanecké sněmovně. Dalšími tématy Asociace byly připomínky k zákonu o nezabavitelných částkách, připomínky k zákonu o registrovaném sociálním podnikání. V následujícím období se bude Asociace věnovat projektu pro zlepšení postpeniterciární péče nebo postavení NNO ve věznicích. Mezi advokační priority pro tento rok členové stanovili: snížení trestní represe, zlepšení a stabilizace podmínek pro poskytování služeb, stabilizace podmínek pro probační programy, online komunikace, zaměstnávání osob ve výkonu trestu.

V závěru schůze jsme diskutovali i témata členů, jako například problematiku zaměstnávání osob ve výkonu trestu. Proběhla také zajímavá diskuze ohledně potřeby zlepšení a stabilizace podmínek pro poskytování služeb lidem ve VTOS i po propuštění. Abychom si také provětrali hlavu a utužili vztahy, připravil tým Asociace i kvíz z oblasti nejen vězeňství.

Jak to na členské schůzi AOOV vypadalo se podívejte v galerii:

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.