Aktuality: AOOV A DALŠÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE SPOLUPRÁCI S POLITIKY VYJEDNALY ČÁSTEČNÉ ZVÝŠENÍ NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY V ROCE 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA: Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) ve spolupráci s Charitou ČR, Institutem prevence a řešení předlužení a vládními politiky domluvila kompromis, který zvyšuje alespoň částečně nezabavitelnou částku v roce 2023 a pomůže tak mnoha lidem vyrovnat se s rostoucími náklady a zároveň splácet své dluhy. 

Na konci roku 2022 byl Ministerstvem spravedlnosti vytvořen návrh na nový výpočet nezabavitelné částky pro rok 2023. Úprava výpočtu by vedla k tomu, že by výše nezabavitelné částky zůstala v roce 2023 na stejné úrovni jako v roce 2022. Výše částky by tak vůbec nereflektovala růst životních nákladů. A to, i přesto, že vzhledem k inflaci a růstu cen bylo zvýšeno životní minimum i normativní náklady na bydlení. Došlo by tak k faktickému snížení příjmů u lidí v exekuci a insolvenci.

AOOV připomínkovala spolu s ostatními organizacemi návrh zákona. Navrhovala zachovat původní způsob výpočtu nezabavitelné částky, který reflektuje rostoucí životní náklady. Dlužníkům by se oproti loňskému roku zvýšila cca o 4000 Kč v základu. Kompromisní varianta, kterou se nakonec podařilo vyjednat, zvyšuje nezabavitelnou částku cca o 2500 Kč.

“Zadlužení se týká zhruba 90 % lidí ve výkonu trestu, zůstává velkým problémem i po propuštění,” upozorňuje předsedkyně výboru AOOV Jana Smiggels Kavková. “Velmi proto vítáme zvýšení nezabavitelné částky, které umožní lidem s trestní minulostí udržet si legální zaměstnání. To je pro jejich úspěšnou integraci zásadní.”

Co by se stalo, kdyby se výše nezabavitelné částky nezvýšila?

Institut nezabavitelné částky v exekuci a insolvenci zajišťuje povinným zaplacení základních životních potřeb, především nákladů na bydlení, potravin a nutných nákladů při péči o děti. Pokud by se nezabavitelné minimum nezvyšovalo s růstem životních nákladů, hrozilo by další zadlužování dlužníků v exekuci a v oddlužení, kteří nebudou mít na zaplacení základních životních nákladů, hrozila by jim ztráta bydlení, odchod do šedé ekonomiky.

Připomínky AOOV k novele nařízení vlády o nezabavitelných částkách jsou zde.

V roce 2022 se vzhledem k rostoucím nákladům na bydlení několikrát zvyšovaly normativní náklady na bydlení. V souvislosti s tím rostla i nezabavitelná částka pro dlužníky v exekuci a insolvenci. Již poslední zvýšení v říjnu 2022 bylo pro výpočet nezabavitelné částky zahrnuté pouze z jedné poloviny. Lidé, kterým jsou prováděny srážky ze mzdy, pociťují stejné (a většinou i větší) obtíže zvyšujících se cen za náklady na bydlení a jiné nutné životní potřeby. AOOV a další odborníci proto upozorňovali na nutnost zachovat nezabavitelnou částku v exekuci na úrovni umožňující důstojný život.

„Výrazný rozdíl mezi nezabavitelnou částkou a reálnými náklady na život nutí dlužníky odcházet z legální práce, skrývat své příjmy před exekutory a vede také k ukončení oddlužení u lidí, kteří nemohou po srážce uhradit ani náklady na bydlení,“ říká Pavla Aschermannová, právnička organizace Rubikon Centrum a garantka pracovní skupiny “Zadluženost” AOOV.

O AOOV

V českých věznicích si odpykává trest téměř 19 000 lidí. Patříme k zemím s nejvyšším počtem v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 60 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV jsou uveřejněny na stránkách www.aoov.cz.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.