Aktuality: AOOV POSILUJE ŘADY SVÝCH ČLENŮ

Asociace organizací v oblasti vězeňství opět posílila. Na členské schůzi dne 17. 3. do AOOV vstoupily organizace SANANIM a Proxima Sociale. Řady pozorovatelů doplnila Oblastní charita Třebíč. Asociace má tak dnes celkem patnáct členů a tři pozorovatele. Noví členové AOOV se zapojí do odborných pracovních skupin, které se zabývají problematikou bydlení a zaměstnanosti a závislostí.

Jsme velmi rádi, že se k nám nové organizace připojily. Jedná se o respektované společnosti s dlouhou praxí v našem oboru. Věříme, že budou další odbornou posilou pro naše pracovní skupiny.“, komentuje vstup nových členů a pozorovatele předsedkyně Jana Smiggels Kavková.

SANANIM se již od roku 1990 zaměřuje na pomoc lidem ohroženým závislostmi a jejich blízkým. V současné době poskytuje šestnáct služeb v oblasti léčby závislostí. Provozuje také Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem (COKUZ), které se specializuje na podporu, poradenství, asistenci a léčbu uživatelů drog ve všech fázích trestního řízení.

Podle slov Vojtěcha Betky, vedoucího programu COKUZ, by se SANANIM v Asociaci rád věnoval problematice drogových závislostí. „Rádi bychom se podíleli na systémových změnách v oblasti závislostí. Pokud chceme prosadit potřebné změny, vnímáme jako nutnost sdružit se v širší odborné platformě působící v oblasti vězeňství.“, dodává Vojtěch Betka. 

Společnost Proxima Sociale zajišťuje mimo jiné probační program pro mladistvé pachatele protiprávních činů. Cílem programu je pomoci pachatelům opětovně se začlenit do běžného života a snížit tak riziko  recidivy. Program je využíván klienty na základě jejich rozhodnutí po doporučení Probační a mediační služby ČR nebo může být nařízen soudem.

Podle slov Alice Egertové, vedoucí programu pro děti a mládež, by se  Proxima Sociale v AOOV ráda věnovala zejména tématům probačních programů a práce s mladistvými.  „Chceme být součástí sítě, která propojuje organizace působící v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívá k systémovým změnám. Rádi bychom v rámci Asociace iniciovali téma nové koncepce financování Probačních programů pro mladistvé.“, vysvětluje Alice Egertová.

Další posilou AOOV se stala Oblastní charita Třebíč, která se stala třetím pozorovatelem, tedy odborným partnerem Asociace. Dalšími pozorovateli jsou Asociace nestátních organizací (A.N.O.) a Vězeňská duchovenské péče, z.s..

Oblastní charita Třebíč provozuje terénní program AL PASO Vysočina, který se zaměřuje na dospělé osoby po propuštění z výkonu trestu nebo s trestní minulostí a jejich blízké. Pomáhá jim při odstraňování bariér, které jim brání v sociálním začleňování a nabízí jim nejrůznější podporu. AL PASO působí v pěti okresech Kraje Vysočina: Třebíč, Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou.

“Pro spolupráci s  AOOV jsme se rozhodli, protože se naše služba AL PASO ztotožňuje s účelem a činností Asociace.”, vysvětluje Jaroslav Žák, vedoucí střediska sv. Vincence z Pauly a sv. Josefa. “V rámci naší činnosti již nyní aktivně komunikujeme s veřejnými institucemi a službami a vyjadřujeme se k legislativním změnám a právním předpisům. Usilujeme o naplnění práv a zájmů osob, které se chystají na ukončení výkonu trestu. Proto se chceme aktivně zapojit do činnosti Asociace a spolupodílet se na prosazování systémových změn i praxe v oblasti trestní politiky.“, dodává Jaroslav Žák.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.