Aktuality: Setkání spolupracujících služeb v oblasti postpenitenciární péče v Třebíči

Již 3. ročník setkání organizací pracujících v oblasti postpenitenciární péče uspořádala naše členská organizace Al Paso Vysočina – Oblastní Charita Třebíč. Jedná se o regionální akci za účelem sdílení zkušeností a obohacení profesního života o nové poznatky v této oblasti. Akce se zúčastňují probační úředníci, sociální kurátoři z Kraje Vysočina, dále zástupci věznice Světlá nad Sázavou, Rapotice, Kuřim a Znojmo a taktéž návazné služby působící v kraji Vysočina. Setkání ze zúčastnila i senátorka Hana Žáková.

Jednání o tématech v oblasti vězeňství, výkonu trestu odnětí svobody a problémy po
výstupu z pohledu jednotlivých institucí se zúčastnila i tajemnice AOOV Zuzana Tinglová. Ve své prezentaci představila přítomným poslání Asociace, její pracovní skupiny i aktuální úkoly, které AOOV řeší.

Nechybělo ani představení Databáze poskytovatelů služeb penitenciární a postpenitenciární péče, která vznikla v rámci projektu Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči. Cílem tohoto projektu AOOV je vyvinutí řešení, které by zlepšilo propojení penitenciární a postpenitenciární péče a spolupráci aktérů v této oblasti.

Další projekt, který Zuzana Tinglová představila byl „Sběr dat v oblasti postpenitenciární péče. Asociace již druhý rok sbírá základní data o službách v oblasti postpéče (druhy poskytovaných služeb, počet klientů). Asociace se tak snaží zmapovat různé přístupy ke sběru dat a jejich zpracování. Asociace usiluje o to získat data, která do budoucna budou sloužit pro lepší představu o typech služeb poskytovaných nevládními neziskovými organizacemi v oblasti postpenitenciární péče a jejich využívání klienty (osobami ve VTOS a po propuštění).

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli zúčastnit takto inspirativního setkání, které přineslo do oblasti postpenitenciární péče mnoho zajímavých podnětů.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.