Odborná stanoviska: Stanovisko AOOV k vládnímu návrhu změny podmínek ESF+

AOOV zásadně nesouhlasí s vládním návrhem podmínek čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF+), jehož záměrem je snížit prostředky alokované do oblasti Operačního programu zaměstnanost (OPZ+) o 10 % a zavést povinnou spoluúčast subjektům z řad neziskových organizací ve výši 5%. AOOV upozorňuje, že snížení prostředků ESF bude mít negativní důsledky pro organizace pracující s dětmi a mladými, s rodinami, osobami se zdravotním postižením či seniory, dále také s lidmi v bytové nouzi, bez přístřeší a dalšími ohroženými skupinami včetně osob vycházejících z vězení.

Toto krácení alokace je zjevně politickým rozhodnutím, které bohužel nereflektuje aktuální potřeby české společnosti.

Na základě podnětu pracovní skupiny a následného projednání výborem Asociace podnikla v této záležitosti několik kroků:

– prostřednictvím Lenky Ouředníčkové, členky AOOV, vznesla připomínky k návrhu financování přes Radu vlády pro NNO – celé znění naleznete zde,

– odeslala dopis ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové s prosbou o podporu v této věci – celé znění dopisu naleznete zde,

– připojila se spolu s dalšími 33 subjekty k dopisu Platformy za bydlení adresovanému premiérovi Babišovi – celé znění dopisu naleznete zde,

– odpověď Mileně Hrdinkové, státní tajemnici pro evropské záležitosti ze dne 5. ledna, která reaguje na náš dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi – celé znění naleznete zde,

– odeslala dopis evropskému komisaři Nicholasi Schmitovi (celé znění v českém jazyce zde a v anglickém jazyce zde) a dopis vedoucímu analytického oddělení Evropské komise Gelu Calaceana (celé znění v českém jazyce zde a v anglickém jazyce zde).

– v pátek 12. 3. 2021 jsme obdrželi odpověď od komisaře N. Schmita (celé znění v českém jazyce zde a v anglickém jazyce zde) a rovněž odpověď od vedoucího analytického oddělení Evropské komise G. Calaceana (celé znění v českém jazyce zde a v anglickém jazyce zde,

– Usnesení Senátu Parlamentu České republiky ze dne 22. 3. 2021 – celou TZ najdete zde

 

Co se zatím AOOV v této záležitosti podařilo:

– spojit se s dalšími nevládními organizacemi a podnikat společné kroky k ovlivnění podoby nového programového období ESF,

– snížit původní návrh škrtů alokace na program ESF z 25 % na 10 %,

– získat podporu zmocněnkyně pro lidská práva a Rady vlády pro NNO,

– získat podporu Ministerstva spravedlnosti (dopis ministryně a uplatnění zásadní připomínky)

– získat podporu Probační a mediační služby (dopis ředitelky),

– získat podporu Senátu ČR, který na vládní návrhy reagoval usnesením.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.