Odborná stanoviska: Stanovisko AOOV k novele trestního zákoníku

AOOV se vyjádřilo k předložené novele trestního řádu, trestního zákoníku, zákona o výkonu trestu odnětí svobody a dalších zákonů, kterou bude 9. září projednávat Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny.

Vyjádření se týká pouze těch změn, které se dotýkají podmíněného propuštění. Jedná se zejména o způsob předkládání návrhu na podmíněné propuštění a lhůtu, ve které si odsouzený nemůže znovu požádat o podmíněné propuštění po jeho zpětvzetí.

Podrobnější stanovisko k jednotlivým navrhovaným změnám je k dispozici zde.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.