Aktuality: Děti vězněných rodičů mají právo na vztah se svými blízkými

Ohlédnutí za pracovním setkáním na Úřadu vlády

Setkání pracovní skupiny na téma “Děti vězněných rodičů” se za AOOV účastnili členové výboru Jaroslav František Žák a Iveta Součková.  Schůzka, která proběhla v srpnu, byla pojatá mezioborově. Účastnili se jí také zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, pracovníci Vězeňské služby, Ministerstva spravedlnosti, organizace zabývající se pěstounskou péčí, organizace pracující s ohroženými dětmi, Český helsinský výbor i Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Cílem setkání byla snaha reagovat na situaci vězněných rodičů, ale hlavně na důsledek jejich uvěznění, pro vztah s jejich dětmi. „Děti se mohou se svým tátou, či mámou vidět jen 36 hodin v roce. To nezakládá předpoklad k tomu, aby se mohl rozvíjet jejich vztah,“ komentoval setkání Jaroslav František Žák, člen výboru AOOV a vedoucí střediska sv. Vincenta a sv. Josefa v Oblastní Charitě Třebíč. „Pro děti, které se socializují přes jednotlivé aktéry v rodině, je to ztráta, kterou těžko dohání i v dalším životě a nesou si následky,“ dodal.

Navíc z výpovědi organizací a institucí, které se setkání zúčastnily vyplývá, že jsou poměrně často děti odsouzených umisťovány do ústavní péče. Cílem jednání bylo hledat cesty pro to, aby se tato situace změnila. “V rámci jednání byla zpřehledněna současná situace. Domluvili jsme se na novém stylu práce pracovní skupiny. Nebudeme se zabývat jen současnými problémy, ale budeme pracovat na optimální vizi v této oblasti. Potom postupně budeme hledat cesty, jak ji naplnit,” uvedl Jaroslav František Žák.

Diskutovaly se také možnosti jak rozšířit setkávání rodičů za mřížemi se svými dětmi. A to jak prostřednictvím online komunikace, tak rozšířením dnů pro děti a rodiče mimo věznice, zrušením limitu pro počet osob na návštěvě a samozřejmě podporou terapeutických programů na podporu rodičovství a mnoho dalšího.

Blýská se na lepší časy?

Setkání  k tématu dětí vězněných rodičů považuje za velmi podnětné i členka výboru AOOV Iveta Součková z Romodromu. „V minulosti se jednalo o téma málo diskutované, ale v posledních letech došlo k významnému posunu v přístupu VS ČR  k vězněným rodičům,” uvedla.  “Aktivity vedoucí k podpoře rodičovských kompetenci jsou podporovány a také jsou mapovány potřeby vezněných rodičů a jejich dětí,“ dodala. 

Nejbližším cílem skupiny bude na základě diskutovaných podnětů definovat priority, kterými se chce pracovní skupina zabývat. Dle zástupců AOOV by bylo přínosem, pokud bychom mohli zajistit zahraniční zkušenosti z této oblasti, zkušenosti z ČR, analýzy a statistiky z této oblasti důležité pro další práci. Jako AOOV považujeme problematiku dětí vězněných rodičů za klíčovou a chceme se jí aktivně věnovat.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.