Aktuality: STANOVISKO AOOV K PROGRAMOVÉMU PROHLÁŠENÍ VLÁDY

Digitalizace, zkrácení délky trestů, podpora alternativních trestů a lepší mezioborová spolupráce dává naději na modernější pojetí vězeňství a trestní justice

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) velmi vítá, že se téma vězeňství dostalo do programového prohlášení vlády. Prohlášení nové vlády obsahuje celou řadu progresivních změn v oblasti trestní justice a vězeňství. „Velmi nás těší, že nová vláda považuje téma vězeňství za společensky důležité a zahrnula ho do svého programového prohlášení. Oceňujeme politickou odvahu vládní koalice a nabízíme spolupráci při naplňování konkrétních cílů,“komentuje krok nastupující vlády Jana Smiggels Kavková, předsedkyně AOOV.

Z hlediska dopadu do praxe vnímáme jako nejzásadnější deklarované změny za účelem snížení trestních sazeb, nebo konec tzv. kumulace trestů. „Právě délka trestů, která je v ČR jedna z nejdelších v Evropě, je hlavní příčinou rekordně vysoké míry uvěznění, která je 4. nejvyšší v EU. Deklarované rozšíření digitalizace by mohlo vést k legislativnímu ukotvení on-line komunikace a jejímu posílení mezi lidmi ve výkonu trestu  a jejich blízkými, ale i poradci z NNO,“ dodává Jana Smiggels Kavková, předsedkyně AOOV.

Meziresortní spolupráce

Za velmi důležitou považujeme zmínku o lepší spolupráci resortů při přípravě na propuštění. Toto téma je pro AOOV jednou z priorit. Asociace plánuje řadu mezioborových setkání k tomuto tématu. První proběhlo loni za účasti Generálního ředitelství Vězeňské služby, odborných zaměstnanců věznic, sociálních kurátorů, probátorů, odborníků z neziskových organizací a také lidé s přímou zkušeností z vězení. Závěry ze setkání jsou dostupné zde.

Online komunikace je krokem vpřed

Dalším důležitým směrem, kterým se chce vláda ubírat je digitalizace vybraných činností souvisejících se zacházením s vězněnými osobami. Rozšíření digitalizace v oblasti odborného poradenství by umožnila jej poskytovat ve větším rozsahu a více osobám. AOOV proto prosazuje, aby byla online komunikace využívána standardně pro poskytování odborného poradenství a doplnila stávající osobní návštěvy. Také se snaží prosazovat online komunikaci pro posílení kontaktů mezi lidmi ve výkonu trestu a jejich blízkými.  Proto AOOV ve spolupráci s vedením Vězeňské služby otevřela kontaktní místa, kde se lidé, kteří nemají počítač či připojení nebo prostředky, mohou spojit se svými blízkými.

Alternativní tresty

Asociace se rovněž shoduje se záměrem vlády širšího využívání alternativních trestů. Asociace prosazuje efektivnější ukládání alternativních trestů, povinností a omezení v rámci soudních rozhodnutí, aby motivovala k žádoucím změnám.

„Řešením může být ukládání individualizovanějších trestů a vhodné využívání institutu přiměřených povinností, např. povinnosti absolvovat vhodný odborný program nebo léčbu. Takto uložená sankce motivuje odsouzeného k životním změnám a poskytuje mu potřebnou podporu.“, vysvětluje Ondřej Bílý ze Společnosti Podané ruce, člen výboru Asociace.

Co vláda deklaruje – souhrn

Nová vláda chce více prosazovat koncept restorativní justice v návaznosti na Strategii restorativní justice pro ČR. Naprosto zásadní je odhodlání podpořit systémovou podporu penitenciární a postpenitenciární meziresortní spolupráce v oblasti bezpečného propouštění vězněných osob. Dále chce vláda rozšířit možnosti alternativních trestů, prevence a potlačování recidivy. Vláda chce také vyřešit problémy s náramky pro domácí vězení a umožnit tak jejich větší používání. Díky tomu by mohlo dojít ke snížení počtu lidí ve věznicích. Nová vláda se bude také snažit zjednodušit zaměstnávání vězněných osob. Vyhlašuje dále podporu lepšímu využití probačních domů, otevřených věznic, rozšíření digitalizace procesů a dalších opatření s cílem snížit vysokou recidivu pachatelů a snížit tím rekordní počet vězňů v ČR oproti evropskému průměru. Významným krokem je deklarované spuštění analytických nástrojů, které umožní měřit efektivitu z hlediska recidivy a nákladů.  V neposlední řadě je velkou nadějí příprava výstavby nového vězeňského zařízení podle moderních trendů ve vězeňství. Celé programové prohlášení vlády najdete zde.

Priority AOOV podle strategického plánu:

1. Zlepšit využívání on-line komunikace s odsouzenými a obviněnými

2. Zajistit financování služeb poskytovaných NNO pro osoby ve VTOS a po propuštění a jejich rodiny

3. Prosazovat efektivnější využívání alternativních trestů

4. Zlepšit přípravu osob ve VTOS na propuštění a podporu po propuštění

5. Sjednotit přístup k poskytování dluhového poradenství ve VTOS

6. Prosazovat dostupnost stabilního důstojného bydlení

Kompletní znění strategického plánu AOOV najdete tady.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.