Aktuality: Výbor AOOV přivítal dva nové členy

Své zástupce ve vedení Asociace bude mít nově Oblastní charita Třebíč a SANANIM, z.ú.

Dva noví členové výboru byli zvoleni na členské schůzi Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), rozšířili tak stávající tříčlenný výbor. Členové AOOV jednohlasně zvolili Mgr. Jaroslava Františka Žáka, MBA  z organizace Oblastní Charita Třebíč a Mgr. Vojtěcha Betku z organizace SANANIM.

„Za dosavadní výbor mohu říci, že se moc těšíme na spolupráci s oběma kolegy a na nový vhled, inspiraci a zkušenosti, které nám pomohou vytvořit z AOOV respektovanou a produktivní síť v oblasti vězeňství,“ uvedla předsedkyně výboru AOOV Jana Smiggels Kavková.

Platforma podobně smýšlejících organizací je důležitá

„Do výboru AOOV jsem kandidoval, protože vím, že pro prosazení kvality služeb a žádoucího etického paradigmatu ve službách pomáhajícím lidem, kteří se vrací z výkonu trestu, je efektivní spolupracující platforma organizací. Sdružení podobně smýšlejících a eticky ukotvených organizací, které se v poplatné době snaží změnit příznivě situaci pro uvedenou cílovou skupinu,“ uvedl Jaroslav František Žák.  Jaroslav se rozhodl vstoupit do vedení AOOV poté, co již řadu měsíců v Asociaci působil. Oblastní charita Třebíč byla pozorovatelem Asociace a nyní se stala řádným členem.

noví členové výboru
Jaroslav František Žák, Oblastní charita Třebíč

Jaroslav pracuje v Oblastní Charitě Třebíč od roku 1996 ve vedoucích funkcích. V současné chvíli je vedoucím Střediska sv. Vincenta a sv. Josefa. Jedná se o zastřešující úsek služeb, kterými jsou Kontaktní centrum Noe pro uživatele drog, Doléčovací centrum, Raná péče, Centrum pro podporu rodin Ruth, Probační programy Most, terénní program Al Paso pro lidi vracející se z výkonu trestu, azylové domy a humanitární činnost v zahraničí. Posláním terénního programu Al Paso Vysočina je předcházet rizikovému způsobu života a sociálnímu vyloučení osob, které se chystají na výstup z výkonu trestu odnětí svobody, osob s trestní minulostí a jejich blízkých, kteří tento způsob života vedou nebo jsou jím ohroženi, a tyto osoby aktivně vyhledávat. Jaroslav absolvoval magisterské studium sociální pedagogiky na VŠ PDF UHK.

Multidisciplinarita přístupu v AOOV obohacuje

Dalším novým členem výboru se stal Vojtěch Betka ze SANANIMU. „Rád bych se podílel svými zkušenostmi na směřování a naplňování cílů Asociace. Byl bych rád, kdyby se moderní paradigma adiktologie dostalo do povědomí Vězeňské služby. Zároveň vnímám, že multidisciplinarita přístupu v AOOV může být obohacující pro její další fungování,“ řekl Vojtěch Betka.

noví členové výboru
Vojtěch Betka, SANANIM

Vojtěch Betka vede Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem v organizaci SANANIM. Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem je ambulantní centrum, které poskytuje podporu, poradenství, asistenci a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog a jejich sociálnímu okolí. Je určeno uživatelům drog ve všech fázích trestního řízení. Vojtěch působí v Asociaci jako zástupce SANANIMU v pracovní skupině Závislosti téměř rok.

Vojtěch vede Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem již od roku 2013. Je aktivním členem Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Pracuje také jako etoped a speciální pedagog.

Noví členové výboru se připojili k dosavadním třem: Janě Smiggels Kavkové z organizace RUBIKON Centrum, Ivetě Součkové z Romodromu a Ondřeji Bílému ze Společnosti Podané ruce. Kompletní informace o výboru AOOV najdete tady.

Na nový výbor čeká v tomto roce řada úkolů. Asociace na členské schůzi schválila nový strategický plán i lobbingovou strategii. Asociace hodlá být mnohem aktivnější v lobbingu a komunikovat s vládou a odpovědnými orgány, aby prosadila své priority. Asociace dále připravuje rozšíření počtu Kontaktních míst, tak aby lépe pokryly potřeby blízkých lidí ve vězení. AOOV plánuje také kontinuálně monitorovat a vyhodnocovat data v oblasti vězeňství. Cílem je nejen posílit argumentaci v oblasti lobbingu, ale zároveň podpořit osvětu odborné i laické veřejnosti. Souhrnné informace o plánech AOOV na rok 2022 najdete zde.

O AOOV

V českých věznicích si odpykává trest téměř 19 000 lidí. Patříme k zemím s nejvyšším počtem v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 70 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV jsou zveřejněné na stránkách www.aoov.cz.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.