Kdo jsme?

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) je dobrovolné seskupení organizací a odborníků, kteří usilují o vzájemné sdílení znalostí a zkušeností, o progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a o obnovu trestným činem narušených vztahů.

0
byl v roce 2019 index uvěznění v ČR, druhý nejvyšší v EU
0 %
je přeplněná kapacita třetiny věznic v ČR
0 mil. Kč
stojí každý den Českou republiku provoz věznic
0 z 10
propuštěných se do vězení vrací
šipky vzhůru ve smyslu vzrůstající kapacity

Posílení kapacity AOOV

Od srpna do března 2021 začínáme realizovat nový projekt! Je zaměřený na zvýšení profesionality a akceschopnosti AOOV. Globálním cílem je potom zefektivnit systém trestní justice, zejména systém penitenciární

Pokračovat ve čtení »

Zapojte se!

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) nabízí členství a zve ke spolupráci všechny organizace, které se hlásí ke StanovámEtickému kodexu Asociace, sdílí její vizi a Programové Desatero. AOOV je otevřena subjektům z neziskového, komerčního i veřejného sektoru