Aktuality: Dlouhá cesta zpátky

Příprava na propuštění – setkání klientů

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) uspořádala první ze setkání klientů na téma „příprava na propuštění“. Setkání metodou focus group se zúčastnilo osm lidí s trestní minulostí a moderovala je předsedkyně výboru AOOV Jana Smiggels Kavková. Cílem setkání bylo získat informace od lidí s přímou zkušeností s procesem přípravy odsouzených na propuštění a následným začleněním do společnosti. Jednalo se o první ze série setkání, další bude následovat s odborníky na téma přípravy na propuštění, a to nejen z řad členských organizací, ale i široké odborné veřejnosti. Setkání proběhlo v pobočce členské organizace Romodrom a kromě lidí s trestní minulostí se jej zúčastnili i zástupci NNO, kteří jednotlivým lidem pomáhají.

Setkání bylo plné silných příběhů lidí, kteří se dostali až na dno. Dokázali se leckdy bez pomoci dostat zpátky do normálního života. Do života, který mnozí z nich dosud nepoznali. Všechny příběhy měly jedno společné. Bylo to jejich rozhodnutí, které je přivedlo na správnou cestu. K tomu, aby na ní vydrželi, potřebovali hodně sil, odvahu a podporu. Vedle materiálního zajištění bydlení, práce apod. byla pro ně klíčová podpora psychologická a terapeutická.

Psychika v hlavní roli

Odsouzení nemají vyřešeny osobní ani pracovní záležitosti nebo se potýkají s dluhy a mají potřebu tyto věci řešit nejen po praktické stránce, ale i po stránce psychické. Bohužel počet psychologů ve vězení neumožňuje individuální práci s vězni. Přitom právě psychologická podpora patří podle odsouzených k tomu nejdůležitějšímu. Před samotným propuštěním mají odsouzení mnoho obav, samotná představa života venku je pro ně velmi stresující. Ve vězení odsouzení ztrácí zcela kompetence žít v běžném životě. Nemusejí se rozhodovat ani myslet. Nemají odpovědnost za sebe ani za druhé. Proto z diskuze vyplynula potřeba větší psychologické podpory před propuštěním.

„Psychika je stejná nemoc jako žlučník. Když se s člověkem pracuje, je to obrovská pomoc, než když je na to člověk sám.“

Robert, 10 let na svobodě

Závislosti komplikují další život

Obrovským problémem odsouzených jsou bezesporu závislosti na drogách či alkoholu. Pokud nejsou vyřešeny, často se do vězení vrací i když měli zajištěné bydlení, zaměstnání i podporu rodiny. Odsouzení se shodli na tom, že závislosti je potřeba řešit přednostně spolu s psychickými problémy člověka. Klíčové je podstatnou část problému vyřešit již během výkonu trestu a po propuštění mít zajištěnou následnou léčbu.

„Já jsem po výstupu měl kam jít, měl jsem práci i bydlení, ale to hlavní…sebe jsem si nevyřešil. Takže jsem skončil v léčebně se závislostí na alkoholu. To bylo to dno, kdy jsem si uvědomil, že ten chlast mě ovládá víc než cokoliv jiného. V léčebně jsem si našel sebe a od té doby už postupuji pomalými krůčky nahoru. Bylo by dobré tohle řešit u lidí, kteří chtějí, už ve věznici.“

Ondřej, rok a půl na svobodě

Kam po propuštění?

Dalším z klíčových faktorů je zajištění bydlení. Bohužel většina propuštěných končí na ubytovně, kde se tak v podstatě tvoří „vězení mimo vězení“. Není tam problém sehnat drogy a pokračovat v trestné činnosti. Proto ubytovny nejsou vhodným řešením pro rizikové skupiny. Tím by mohlo být např. využití konceptu „Housing First“ – tedy Bydlení především, kdy je potřebným osobám umožněno standardní bydlení v nájemním bytě bez předchozího tréninku či léčení. Následně pak mohou využít individualizovanou podporu podle svých potřeb.

Práce nejen na papíře

Mezi účastníky dále panovala shoda, že jednou ze základních potřeb je mít práci. Nikoliv ale jen razítko na papíře, ale reálné zaměstnání, kam mohou po propuštění nastoupit. Důležité jsou také pracovní podmínky a sjednaná mzda. Někdy totiž podmínky zaměstnání neumožňují platit bydlení a zároveň nashromážděné dluhy. Často je potom nejjednodušším řešením kriminální činnost, která vede zpět do vězení, což se v České republice děje u 70 % odsouzených.

„Mně strašně pomohla moje kurátorka. Dojížděla za mnou už do vězení a pomohla mi sehnat práci i bydlení. Jsem jí strašně vděčnej.“

Honza, po mnoha letech trestů venku půl roku

Práci sociálních kurátorů ale komplikuje velké množství vězňů, takže se nemohou každému věnovat, jak by bylo potřeba. Velkou část potřebné podpory tak odvádějí neziskové organizace, které pomáhají odsouzeným s hledáním práce i bydlení nebo řešením dluhů či závislostí. Zaměstnanci NNO jsou často jedinými osobami, které odsouzení mohou požádat o pomoc. Robert získal práci jako terapeut pro závislé, s čímž má sám dlouholeté zkušenosti.

„Mám odsezeno 13 let, 20 let na perníku. Bylo to přes 20 let zla, ale teď mám práci díky Rubikonu (RUBIKON Centrum), kde pomáhám lidem se právě z těchhle problémů dostat. A to, že pomáhám lidem, vlastně pomáhá nejvíc mně.“

Robert, na svobodě a bez drog přes 10 let

Dluhy…

Mnoho z odsouzených má obrovské dluhy. Velkou výhodou je možnost požádat o oddlužení už ve vězení. A právě pomoc s řešením dluhové pasti je jednou z nejvyhledávanějších a určitě je potřeba ji posílit. Nebo minimálně zviditelnit informace o NNO, které dokážou pomoci, ale odsouzení o jejich službách nevědí. Obecně nedostatek informací je velkým problémem, kterému odsouzení ve vězení obvykle čelí. Chybí jim reálné informace o životě venku, proto by uvítali např. sdílení zkušeností lidí, kteří úspěšně prošli podobnou situací.

Mezi programy, které se informační vakuum snaží změnit, je např. program „3Z – Zastav se, Zamysli se a Změň se“. Jedná se o resocializační program, jehož cílem je vést odsouzené ke změně postojů a získání nových sociálních dovedností potřebných pro život bez kriminální činnosti.

„V programu jsem se dozvěděla spoustu nových informací a také jsem dostala kontakt na organizaci Podané ruce, která mi pomohla nejen po propuštění, ale vlastně mi pomáhá doteď.“

Alena, po několika trestech rok a půl na svobodě

Kladně hodnotili program i další účastníci, i když se shodli na tom, že je bohužel těžké se do něj dostat. Rozšíření programu pro větší skupinu vězňů nebo další programy tohoto typu by bylo velkým přínosem v procesu přípravy na propuštění. Určitým řešením by bylo i větší zapojení odborných neziskových organizací působících v oblasti vězeňství.

Co bude dál?

Setkání bylo nabité zkušenostmi a spoustou podnětů, které mohou pomoci zlepšit přípravu vězňů na propuštění a následně umožnit jejich lepší reintegraci do společnosti. AOOV bude pokračovat dalším setkáním s odborníky. Setkání se zúčastní praktici z věznice, sociální kurátoři, odborníci z neziskových organizací i klienti. Asociace na setkání rovněž pozvala zástupce GŘ VS ČR. Cílem je prodiskutovat společně podněty od klientů a poradců a hledat cesty k jejich využití pro zlepšení praxe v přípravě na propuštění. Aby trestní minulost byla opravdu minulostí.

„Nevěděla jsem, jaký život může být. Znala jsem jenom drogy a jejich prodej. Bylo mi jedno, jestli jsem ve vězení nebo ne. Ale teď už vím, kdo jsem a co chci. A hlavně, co nechci.“

Alena, po několika trestech rok a půl na svobodě

Všechna jména byla změněna.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.