Aktuality: Co přináší zapojování lidí s žitou zkušeností?

Seminář organizace Rubikon Centrum dal hlas lidem se zkušeností z výkonu trestu

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) se zúčastnila mezinárodního semináře Rubikon Centrum Co přináší zapojování lidí s žitou zkušeností? Odborníci z ČR i zahraničí zde sdíleli dobrou praxi a společně hledali odpovědi na otázku, jak využívat žitou zkušenost v oblastech sociální práce, trestní justice a vězeňství. Zapojeni byli i lidé s žitou zkušeností z výkonu trestu – absolventi vzdělávacího programu končícího projektu Na našem hlase záleží. V tomto projektu byla AOOV partnerem spolu s norskou organizací Wayback.

Na semináři vystoupila i tajemnice AOOV Zuzana Tinglová, která představila spolupráci AOOV a lidí s žitou zkušeností v projektu Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči podpořený z Operačního programu Zaměstnanost Plus, výzvy Inkubační fáze – vývoj řešení.

Cílem tohoto projektu bylo vyvinout nástroj, který zlepší propojení penitenciární a postpenitenciární péče a zlepší spolupráci aktérů při poskytování služeb klientům – lidem ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) a po propuštění. V rámci projektu jsme využívali metodiku Human Center Design. Do hledání a tvorby řešení jsme zapojili koncové uživatele, odborníky z oblasti penitenciární a postpenitenciární péče a klienty.

Odborníci i klienti měli v rámci projektu roli expertů, společně se účastnili všech fází projektu: od analýzy problému, prioritizace těch klíčových po hledání a tvorbu řešení. Pro společnou práci jsme využívali zejména mezioborová setkání, kde jsme pracovali v pestře zastoupených pracovních skupinách.

Výstupem naší společné práce je prototyp databáze poskytovatelů služeb postpenitenciární péče. Ta bude sloužit odborníkům, kteří pracují s lidmi ve VTOS a po propuštění.

Práce s lidmi se zkušeností z výkonu trestu

Při práci s lidmi s žitou zkušeností jsme usilovali o to, abychom vytvořili rovné, respektující a bezpečné podmínky. Lidé s žitou zkušeností měli obdobnou expertní roli v projektu jako odborníci z oblasti penitenciární a postpenitenciární péče (sociální pracovníci z věznic, sociální kurátoři, odborníci z Probační a Mediační služby, z neziskových organizací a další). Lidé s žitou zkušeností se zapojovali v rozsahu obdobném jako ostatní experti do vývoje řešení

Využití zkušeností do budoucna v AOOV

Zapojení lidí s žitou zkušeností bylo pro AOOV velkým přínosem. Rádi bychom v rámci Asociace vytvořili skupinu těchto expertů a zapojili je do širší práce v Asociaci. Rádi bychom, aby s námi spolupracovali na přípravě expertních stanovisek, advokační práce apod. Počítáme se zapojením lidí s žitou zkušeností také do další fáze realizace a implementace Databáze poskytovatelů služeb. Naší vizí je přizpůsobit databázi tak, aby ji mohli využívat koncoví uživatelé tj. lidé ve VTOS a po propuštění.   

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.