Aktuality: AOOV JE ČLENEM PRACOVNÍ SKUPINY PŘI RADĚ VLÁDY

Na konci ledna byla zřízena nová pracovní skupina při Radě vlády. Jejím úkolem je navrhnout koncepční a systémové změny za účelem vyřešit problém přeplněnosti věznic a vysoké recidivy. „Pracovní skupina k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy“ byla ustanovena na dva roky. Sdružila 15 nezávislých odborníků a expertů z oblasti justice, VS ČR, PMS, NNO a akademické sféry, kteří byli jmenováni členy zmocněnkyní pro lidská práva Prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc.

Kompletní seznam členů neleznete zde.

Asociaci AOOV bude v pracovní skupině zastupovat Iveta Součková, členka výboru. Iveta Součková má více než 10 let zkušeností z VS a rovněž z NNO.

AOOV chce v pracovní skupině podporovat a prosazovat šíření kvalitní odborné praxe (odborné programy VS ČR a odborné poradenství NNO) a zajistit jejich dostupnost v potřebné míře osobám ve VT a po propuštění, tak aby bylo dosaženo snížení recidivy a trvalých změn postojů v jednání osob po propuštění.

Rovněž chce napomáhat k zavádění a propojení meziresortního individuálního přístupu k odsouzeným, vycházejících z jejich potřeb a zjištěných rizik.

Minulý měsíc se konalo první setkání Pracovní skupiny. Odborníci se shodli na prioritách při řešení problému vysoké recidivy a přeplněnosti věznic a jako první si vytyčili úkol – definovat vizi trestní politiky, ke které by jednotlivé dále navržené systémové kroky a změny měly směřovat.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.