Aktuality: AOOV a odborníci vyzývají k zahájení legislativního procesu novelizace trestního zákoníku

Otevřený dopis předsedovi vlády Petru Fialovi

Asociace organizací v oblasti vězeňství a podporovatelé zaslali dnes otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi s výzvou k projednání novely trestního zákoníku.

Novela se stále odkládá

Novela trestního zákoníku se v odborných a politických kruzích projednává již dlouho. Proto nás překvapilo, že se zahájení legislativního procesu opakovaně odkládá: nejprve měl návrh vstoupit do meziresortního připomínkového řízení v létě loňského roku, potom na začátku podzimu, následně v listopadu a nakonec se odložilo až na začátek roku 2024. Obáváme se, že opakovaný odklad ohrožuje přijetí novely a začíná hrozit, že by se nestihla projednat a schválit do konce volebního období této vlády.

Snižování trestní represe je zásadním úkolem

Přijetí této novely, která sníží nadužívání trestní represe i stále rostoucí vězeňskou populaci, považujeme za jeden ze zásadních úkolů vlády. Česká republika má dlouhodobě vysokou míru uvěznění, momentálně čtvrtou nejvyšší v rámci EU. Vysoká míra uvěznění s sebou přináší řadu negativních sociálních i ekonomických dopadů. Přitom patříme mezi jednu z nejbezpečnějších zemí Evropy. Finanční náklady uvěznění jsou velmi vysoké a navíc se potýkáme s vysokou mírou recidivy: až 2/3 propuštěných se v průběhu života do vězení vrátí. Velký počet vězňů také omezuje možnosti jejich rehabilitace. Na jednoho odborného pracovníka věznice totiž připadá příliš velký počet vězňů, což omezuje možnosti práce směrem k jejich nápravě. Změna trestní politiky je proto opravdu potřeba. 

Od ledna 2024 navíc měla vstoupit v platnost vyhláška Ministerstva spravedlnosti navyšující obytnou plochu pro osoby ve výkonu trestu a ve vazbě. Její platnost však ministerstvo navrhlo odložit o tři roky, na leden 2027. Hrozí nám tak oprávněná kritika ze strany mezinárodních institucí, především Evropského výboru proti mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, za nedodržení jejich doporučení. Přijetí novely trestního zákoníku bez dalších odkladů by tento problém pomohlo vyřešit, má totiž potenciál výrazně snížit vězeňskou populaci. 

Vyzýváme proto vládu, aby byl legislativní proces, v němž bude projednána novelizace trestního zákoníku, co nejrychleji spuštěn. Zároveň novela může nastartovat proces dalších koncepčních změn, které trestní justice potřebuje.

Více v otevřeném dopise zde.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.