Aktuality: Pomoc Ukrajině – podílejí se i vězni

Nová šance (členská organizace AOOV zaměřená na muže po výkonu trestu) a Věznice Ostrava – Heřmanice se spojili na pomoc Ukrajině. V sobotu 5.3. 2022 pracovalo v areálu Nové šance šest vězňů z ostravské věznice. Pomáhali tam vyklízet prostory, které budou sloužit jako sklad potřebných věcí pro Ukrajinu. Tito vězni pracovali celé dopoledne, byli velmi pracovití a ochotní.

Po skončení této nelehké a namáhavé práce, je Petr Novák, ředitel Nové šance a člen kontrolní komise AOOV, provedl areálem a ukázal jim dílny (stolařskou a zámečnickou), chov domácího zvířectva a nakonec i sportovní místnost, kde mají klienti posilovnu, mohou si tam zahrát stolní tenis a spoustu dalšího.

„Chtěl bych poděkovat vedení věznice Heřmanice, zvláště panu zástupci ředitele věznice Mgr. Čejkovi za velmi dobrou spolupráci při zajišťování této akce,“ komentoval Petr Novák.

Petr Novák, Nová šance

V minulých dnech připravili klienti v nebytových prostorách Nové šance prostory o rozloze 80 m2.

„Abychom mohli pomoc lidem na Ukrajině se sběrem různých věcí, bylo potřeba opravit podlahy, opravit zdivo, vymalovat tyto prostory, natřít okna atd. Jsme rádi, že i naši klienti pochopili, že mohou pomoci i v tak vážné době,“ dodal Petr Novák.

NOVÁ ŠANCE, z.s.

je dobrovolná, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, působící na území České republiky, především v regionu Severní Moravy a Slezska. Zabývá se především postvězeňskou péčí (resocializací), která se zaměřuje zejména na hledání účinných forem snižování recidivy a efektivnější adaptaci propuštěných mužů z výkonu trestu. Dále se zaměřuje i na pomoc lidem bez domova.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.