Aktuality: Vzdělávací program pro lidi s žitou zkušeností

Na našem hlase záleží

Chcete využít svou zkušenost z výkonu trestu a ovlivnit systémové nastavení práce v této oblasti? Máte chuť a odvahu sdílet svůj životní příběh a nabídnout jej jako inspiraci pro druhé? Chcete zdokonalit své komunikační dovednosti a naučit se, jak je využívat při prosazování systémových změn a lobbingu? Chcete poznat lidi, kteří věří, že změna systému je možná? Zapojte se do projektu Na našem hlase záleží!

Koho hledáme:

Muže a ženy s trestní minulostí, kteří mají alespoň dvouletý odstup od ukončení trestu odnětí svobody, případně alternativního trestu. A kteří jsou motivovaní společně hledat cesty ke změnám trestní justice a vězeňského systému směrem ke snižování počtu uvězněných lidí, snižování recidivy a podpory reintegrace lidí s trestní minulostí.


Co nabízíme:

Možnost zapojení do projektu „Na našem hlase záleží“, který realizuje organizace RUBIKON Centrum ve spolupráci s norskou organizací Wayback a Asociací organizací v oblasti vězeňství, v období od dubna 2022 do března 2024.
Aktivity projektu probíhají v Praze a Ostravě. Nejbližší akcí bude intenzivní týdenní vzdělávací program určený lidem se zkušeností z výkonu trestu, který se uskuteční v listopadu v Ostravě. Po skončení programu bude spolupráce pokračovat v podobě zapojení do prosazování systémových změn v rámci lobbingového týmu RUBIKON Centra. Budete tak moci připomínkovat různé dokumenty, ale také se osobně zúčastnit schůzek s politiky. Tato práce bude honorovaná, protože si vašich zkušeností ceníme a nechceme, abyste nám svůj čas věnovali zadarmo. V průběhu projektu nabízíme také podporu formou supervize a skupinových setkání.

Vzdělávací program:
Termín: pondělí 14. 11. až pátek 18. 11. 2022 (včetně)
Každý den cca 9:00 – 16:00 hod
Místo konání: PLATO galerie – Ostrava
(+ zajištěné ubytování v Ostravě pro účastníky ze vzdálenějších míst)
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je účast na všech pěti školicích dnech (celkem 40 hodin).
Účast na vzdělávacím programu je honorována.
Pro účastníky je zajištěn každý den oběd a káva, čaj a drobné občerstvení.
Součástí vzdělávacího programu je i neformální program.
Slavnostního zakončení se zúčastní zástupci Magistrátu města Ostrava.

Lektorský tým:
Johan Lothe (Wayback) – tlumočení z angličtiny zajištěno,
David Svoboda, Jana Smiggels Kavková, Markéta Čtvrtečková,
Štěpánka Duchková a další.
Kontaktní osoba pro zájemce:
Marek Demner, demner@rubikoncentrum.cz
+420 773 797 606
Uzávěrka přihlášek: 14. 10. 2022

Projekt Na našem hlase záležá podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Na našem hlase záleží

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.