Aktuality: Vedení Vězeňské služby navštívilo Novou šanci

Generální ředitel Vězeňské služby Simon Michailidis navštívil Novou Šanci, členskou organizaci AOOV, která pomáhá mužům po propuštění z výkonu trestu. Spolu s generálním ředitelem organizaci navštívili ředitelka Probační a mediační služby ČR Andrea Matoušková, náměstek ministra vnitra Radek Káňa a starosta Šilheřovic Stanislav Lipinský.

Přijeli se podívat na dlouholetou práci a pomoc mužům propuštěným po výkonu trestu a na aktivity, které Nová šance provozuje. Novou šanci představil významné návštěvě její ředitel Petr Novák. „Všichni měli možnost vidět nejen azylový dům, ale i další aktivity pro muže po výkonu trestu, které tady máme a které jinde v republice nenajdete. Např. naši stolařskou, zámečnickou a keramickou dílnu, chov domácího zvířectva, zahrádku a v neposlední řadě víceúčelové hřiště na volejbal a fotbal,“ komentoval Petr Novák. „Ve našem areálu také navštívili organizaci Kola pro Afriku, kde se provádí sběr kol pro děti v Africe a dále také sportovní místnost, kterou si naši klienti sami opravili a kde mají velkou posilovnu, pingpongový stůl, kulečník, šipky atd,“ dodal. Prohlídka byla ukončena návštěvou azylového domu, kde všichni návštěvníci krátce pohovořili s uživateli a prohlédli si společné prostory.

NOVÁ ŠANCE, z.s.

je dobrovolná, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, působící na území České republiky, především v regionu Severní Moravy a Slezska.

Nová šance byla založena a zaregistrována na Ministerstvu vnitra v roce 1998 jako občanské sdružení. Od 1. března 1999 sídlí v areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově. Od 3.9.2014 se na základě nového občanského zákoníku stala zapsaným spolkem.

Po celou dobu se zabývá především postvězeňskou péči (resocializací). Ta se zaměřuje zejména na hledání účinných forem snižování recidivy a efektivnější adaptaci propuštěných mužů z výkonu trestu. Dále se zaměřuje i na pomoc lidem bez domova.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.