Aktuality: Téma vězeňství v programovém prohlášení vlády

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) velmi vítá, že se téma vězeňství dostalo do programového prohlášení vlády koalice SPOLU a Pirátů se Starosty. Jako odborný poradce pro vězeňství na něm spolupracovala naše členská organizace RUBIKON Centrum.

„Velmi nás těší, že nová vláda považuje téma vězeňství za společensky důležité a zahrnula ho do svého programového prohlášení. Oceňujeme politickou odvahu vládní koalice a nabízíme spolupráci při naplňování konkrétních cílů,“ komentuje krok nastupující vlády Jana Smiggels Kavková, předsedkyně výboru AOOV.

Co bude vláda řešit v oblasti vězeňství?

Nová vláda chce více prosazovat koncept restorativní justice v návaznosti na Strategii restorativní justice pro ČR. Dále pak rozšířit možnosti alternativních trestů, prevence a potlačování recidivy. Vláda chce také vyřešit problémy s náramky pro domácí vězení a umožnit tak jejich větší používání. Díky tomu by mohlo dojít ke snížení počtu lidí ve věznicích. Nová vláda se bude také snažit zjednodušit zaměstnávání vězněných osob. Vyhlašuje dále podporu lepšímu využití probačních domů, otevřených věznic a dalších opatření s cílem snížit vysokou recidivu pachatelů a snížit tím rekordní počet vězňů v ČR oproti evropskému průměru. Významným krokem je deklarované spuštění analytických nástrojů, které umožní měřit efektivitu z hlediska recidivy a nákladů.  

Celé programové prohlášení vlády najdete zde.

Jako Asociace organizací v oblasti vězeňství oceňujeme snahu řešit problémová místa v našem odvětví. Strategický plán AOOV se shoduje s prohlášením například v oblasti lepšího využívání alternativních trestů, což je i jednou z priorit AOOV. Asociace chce prosazovat efektivnější způsob ukládání alternativních trestů a ukládání přiměřených povinností a omezení v rámci soudních rozhodnutí. Z našich zkušeností se ukazuje, že u řady podmíněně propuštěných a odsouzených není v rámci uloženého trestu nebo usnesení o propuštění zohledněna jejich životní situace a příčiny trestné činnosti. Rozhodnutí soudu potom dostatečně nemotivuje a nepodporuje žádoucí změny.

„Řešením může být ukládání individualizovanějších trestů a vhodné využívání institutu přiměřených povinností, např. povinnosti absolvovat vhodný odborný program nebo léčbu. Takto uložená sankce zároveň motivuje odsouzené k práci na potřebných životních změnách a nabízí podporu k jejich dosažení. V konečném důsledku tím předchází dalším konfliktům se zákonem“, vysvětluje Ondřej Bílý ze Společnosti Podané ruce, člen výboru Asociace.

Priority AOOV podle strategického plánu

1. Zlepšit využívání on-line komunikace s odsouzenými a obviněnými

2. Zajistit financování služeb poskytovaných NNO pro osoby ve VTOS a po propuštění a jejich rodiny

3. Prosazovat efektivnější využívání alternativních trestů

4. Zlepšit přípravu osob ve VTOS na propuštění a podporu po propuštění

5. Sjednotit přístup k poskytování dluhového poradenství ve VTOS

6. Prosazovat dostupnost stabilního důstojného bydlení

Kompletní znění strategického plánu AOOV najdete tady.

O AOOV

V českých věznicích si odpykává trest téměř 19 000 lidí. Patříme k zemím s nejvyšším počtem v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 70 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV jsou uveřejněny na stránkách www.aoov.cz.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.