Aktuality: „Podmíněné propuštění a život na svobodě v reflexi osob propuštěných z VTOS“ – výstupy z webináře

Dne 27. října proběhl webinář zaměřený na podmíněné propuštění a život na svobodě tak, jak jej vidí propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Mezi přednášejícími byli naši kolegové Pavel Bareš a Jiří Mertl, který je též čestným členem AOOV. Webinář sklidil hojnou účast a vzešlo z něho několik zajímavých, pro praxi využitelných výstupů, které s Vámi rádi sdílíme.

  1. Zachování programu Křehká šance nebo podobného programu založeného na intenzivní přípravě na podmíněné propuštění a parolové komisi a implementace jako standardizovaného programu.
  2. Zvyšování dostupnosti a zlepšování kvality terapeutických a poradenských vězeňských programů (specializované oddíly + standardizované programy na běžných oddílech).
  3. Postupné sjednocování podmínek a požadavků spojených s žádostí o podmíněné propouštění a vytvoření určitého standardu, aby nedocházelo k jejich velké nejednoznačnosti a různorodosti a vězněné osoby neměly rozdílné šance pouze na základě věznice, v níž vykonávají trest.
  4. Podporovat přístup k probačnímu dohledu jako sociální práci, která má podporovat propuštěné osoby a pomáhat jim s jejich praktickými problémy.
  5. Podporovat spolupráci a síťování mezi PMS, sociálními kurátory/kurátorkami, NNO a vězněnými/propuštěnými osobami.
  6. Systémovou změnu v oblasti dostupnosti stabilního bydlení (sociální bydlení + stávající nástroje, například MOP na úhradu kauce).
  7. Pragmatické řešení dluhové problematiky, aby splácení bylo udržitelné a osoby se nedostávaly do existenčních problémů.

Máme radost z takto efektivní a dobře odvedené práce a přejeme všem zainteresovaným hodně sil a pevné vůle uvedená doporučení pro praxi realizovat!

Záznam z celého webináře je k dispozici zde.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.