Aktuality: Omezení návštěv ve věznicích mělo negativní dopad na život vězňů

Omezení počtu návštěvníků mělo negativní dopad do života vězněných osob a komunikaci mezi vězněnou osobou a návštěvníkem pak ještě ztěžovalo fyzické oddělení přepážkou.

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví byly dočasně omezeny návštěvy tak, že v rámci jedné návštěvy mohl přijít pouze jeden návštěvník. Tím byly z návštěv vyloučeny děti, které samotné do věznice nesmí, musí být doprovázeny dospělým. Na žádost zástupkyně ombudsmana upravil ministr zdravotnictví opatření s účinností k 22. 6. tak, aby děti v doprovodu dospělého mohly vězněné osoby navštívit. Stále však platí limit pro počet návštěvníků – max. jeden dospělý a jedno dítě na jednu návštěvu, což přestavuje výrazné omezení práva na rodinný život.

Pozitivním přínosem pandemické situace bylo rozšíření možnosti využívat komunikační technologie ke kontaktu s blízkými (Skype) jako doplněk k návštěvám. Zástupkyně ombudsmana v této souvislosti požádala generálního ředitele Vězeňské služby, aby vzniklé možnosti Skype hovorů a videokonferencí do budoucna Vězeňská služba dále rozvíjela i mimo současná opatření. Napomohlo by to např. odsouzeným umístěným daleko od domova, ale šlo by využít také např. ke studiu apod.

„Nad rámec návštěv věznic jsem v dotčeném období také veřejně podpořila zamýšlenou možnost odkladu nástupu výkonu trestu odnětí svobody (týká se pachatelů méně závažné trestné činnosti). Toto opatření jsem považovala za vhodnější (s ohledem na omezenou činnost Probační a mediační služby, sociálních a ubytovacích služeb) než např. dílčí amnestii, o které se v médiích také diskutovalo,“ uzavírá zástupkyně ombudsmana.

Celá tisková zpráva ombudsmana je k dispozici zde.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.