Aktuality: Kjótská deklarace OSN o prevenci kriminality a trestní justici

Rádi bychom se vrátili ke 14. kongresu OSN, který se konal letos v březnu v japonském Kjótu a jehož hlavním mottem byla prevence kriminality a trestní justice. Účastnilo se ho 5 600 delegátů ze 152 zemí světa včetně zástupců ČR. V jeho úvodu byla jednomyslně schválena tzv. kjótská deklarace, kterou bychom chtěli ve zkratce představit. Jako Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) se snažíme právě na myšlenky deklarace upozorňovat českou společnost a pracovat na jejich zavedení do praxe.

Prevence kriminality
Kjótská deklarace

Jedná se o dokument, který nastoluje agendu na následující pětileté období v oblasti prevence kriminality a trestní justice. Věnuje se hlavním hrozbám a problémům, se kterými musí dnešní společnost bojovat – ať už kvůli pandemii Covid-19 či díky celospolečenským změnám. Navrhuje také kroky, které by jednotlivé státy měly v této pětiletce učinit, aby došlo k zásadním změnám.

O čem to je? Recidiva…

Za AOOV vnímáme jako jedny z nejzásadnějších, body týkající se snižování recidivy. V České republice, je recidiva odsouzených neuvěřitelných 70 %, a proto je nutné zabývat se zejména omezováním opakované kriminality prostřednictvím rehabilitace a opětovného začlenění. Konkrétně by to mělo znamenat například začleňování vzdělávacích programů do nápravných institucí a celkové posílení individuálního přístupu k pachatelům. Cílem by tak mělo být snazší opětovné začlenění do společnosti. Stejně tak i posílení vlivu komunit, které by mohly napomoci lepší reintegraci. V neposlední řadě pak i posílení spolupráce více stran, jako jsou úřady práce, sociální péče a místní samosprávy a samozřejmě i partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Prostředí nápravných zařízení

V článku 35 rezoluce vnímá důležitost zlepšení prostředí věznic a celkově odborného přístupu k vězňům před procesem i po něm, zlepšení kapacity věznic a celkově uplatňování pravidel OSN pro práci s vězni, vězněnými ženami, zvážení použití alternativ k vazbě u zadržení před řízením a další.

Jak na kriminalitu? Komplexně!

Deklarace poukazuje na nutnost prověřit stávající programy prevence kriminality, jejich funkčnost a účinnost a zaměřit se na hlavní příčiny kriminality.

Bodů, které stojí za připomenutí, obsahuje deklarace více, přesvědčit se můžete zde.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.