Aktuality: Inovace v trestní justici

Zástupci AOOV se zúčastnili konference Zkušenosti a inovace v trestní justici, kterou pořádala členská organizace RUBIKON Centrum. Měli jsme možnost načerpat spoustu inspirativnich myšlenek nejen od českých organizací, ale i od kolegů z Velké Británie, Belgie, Slovenska či Holandska. K probíraným tématům patřily zejména restorativní justice, digitalizace ve vězeňství, zmenšování a transformace věznic a výzvy, které dnešní doba do oboru vězeňství a trestní justice přináší. Akci skvěle moderovala předsedkyně našeho výboru Jana Smiggels Kavková.

Představení AOOV

Navazující akcí na konferenci inovace v trestní justici byl workshop následující den. Členové a zástupci AOOV měli možnost představit činnost Asociace a činnost svých organizací kolegům za zahraničních partnerských organizací, jako např. Criminal Justice Alliance, Restorative Justice Nederland, Konzultačné a informačné centrum Edukos a další. Vymezený čas nestačil, protože opravdu bylo o čem povídat a vyměňovat zkušenosti!

Těšíme se na spolupráci a inspiraci od zahraničních kolegů. Jak to na akcích vypadalo můžete vidět v naší galerii:

O AOOV

Propojujeme aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice

  • Vytváříme prostor pro mezioborovou spolupráci odborníků ve vězeňství
  • Prosazujeme progresivní změny pro úspěšné začlenění trestaných osob do společnosti
  • Rozvíjíme dobrou praxi v přípravě na propuštění i následné péči
  • Přinášíme zkušenosti lidí s trestní minulostí

V českých věznicích si odpykává trest téměř 19 000 lidí. Patříme k zemím s nejvyšším počtem v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 60 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.