Aktuality: AOOV BUDE SBÍRAT DATA Z OBORU VĚZEŇSTVÍ A TRESTNÍ JUSTICE

Tisková zpráva:

Členská schůze schválila strategický plán pro rok 2023, pokračování advokační práce i monitoring oblasti vězeňství

Členská schůze Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) schválila strategický plán pro rok 2023. Mezi priority, kterým se bude Asociace věnovat, patří zlepšování využívání on-line komunikace s odsouzenými, zajišťování financování služeb poskytovaných NNO pro osoby ve výkonu trestu (VTOS) a po propuštění či zlepšování přípravy osob ve VTOS na propuštění. Asociace chce také rozšířit projekt Mapy organizací v oboru peniterciární a post-peniterciární péče a sbírat data z členských organizací, tak aby odborná veřejnost získala lepší obrázek o poskytování služeb v této oblasti. Členské organizace také schválily výroční zprávu za rok 2021, rozpočet a účetní závěrku.

V prvním roce své činnosti se AOOV věnovala primárně sdílení zkušeností mezi členskými organizacemi a založení oborových pracovních skupin. Ve druhém roce vytvořila lobbingový tým a začala dávat první návrhy k systémovým změnám v oboru trestní justice.

„Třetí rok své existence chce AOOV věnovat pokračování prosazování změn praxe a systému a také poskytování větší podpory členským organizacím,“ komentuje Jana Smiggels Kavková, předsedkyně AOOV. „V plánu máme dvě nové služby – monitoring legislativních změn a sledování aktualit v oblasti vězeňství jak v ČR, tak v zahraničí. Cílem je poskytnout členským organizacím zázemí, které jim pomůže v jejich přímé práci s klienty,“ dodává.

Sběr dat a založení nové pracovní skupiny

Členské organizace ročně poskytují služby tisícům klientů jak před propuštěním, tak na svobodě. Pracují tak společně na podpoře reintegrace a snižování recidivy, kdy se stále přes 60 % odsouzených v ČR v průběhu života vrátí do vězení. Sběrem dat ze všech organizací chce AOOV zmapovat činnost nevládních organizací v oblasti peniterciární i post-peniterciární péče mezi svými členy. Tím chce poskytnout veřejnosti data, díky kterým si budou moci lépe představit, co tato činnost obnáší a jak vysoká je efektivita programů pracujících s lidmi ve výkonu trestu nebo po propuštění. Asociace chce také více zapojit do své činnosti lidi se žitou zkušeností z výkonu trestu. Proto vznikne v příštím roce pracovní skupina tvořená lidmi s trestní minulostí. AOOV chce využít jejich zkušenosti zejména pro zlepšení stávající praxe, ale také pro systémové změny.

Úspěchy roku 2022

AOOV dlouhodobě prosazuje řešení pro ty odsouzené, kterým mohou být exekučně zabavovány veškeré příchozí platby. Jak se tomu děje díky rozhodnutí soudů v loňském roce. U zadlužených lidí ve výkonu trestu tak dochází v mnoha případech k situaci, kdy je jim exekučně zabavován veškerý jejich příjem. Jde především o starobní a invalidní důchodce, kteří nejsou pracovně zařazení. A také ty, kteří jsou závislí na finanční pomoci blízkých. Díky spolupráci s dalšími subjekty se nyní chystá rychlá novela zákona o výkonu trestu, která umožní vyplácet sociální kapesné.

Asociace také prosazuje ukotvení on-line návštěv v zákoně jako právo všech odsouzených. Především díky aktivnímu přístupu vedení Vězeňské služby ČR umožňují od května 2022 věznice skype hovory všem odsouzeným s dětmi ve věku do 15 let včetně.

Asociace se aktivně podílela na tvorbě Tezí  pro trestní politiku v rámci svého členství v Pracovní skupině k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy v ČR pod Radou vlády pro lidská práva. Teze trestní politiky byly schváleny Radou vlády pro lidská práva a předány ministru spravedlnosti. Teze budou využity jako podklad pro práci nové pracovní skupiny na Ministerstvu spravedlnosti jako podklad pro novou koncepci trestní politiky.

Spolupráce

AOOV se aktivně zapojila do spolupráce s iniciativou Za bydlení na převedení 10 % alokace z Fondu soudržnosti zpět do ESF+ a revize Pravidel pro spolufinancování tak, aby stanovil nulovou spoluúčast nevládních neziskových organizací. V současné chvíli usnesení monitorovacího výboru OPZ+ vyzývá vládu ČR, aby zvážila vrácení 10 % alokace ESF+ zpět a adekvátní navýšení alokace OPZ+, aby revidovala Pravidla spolufinancování na období 2021–2027, aby spoluúčast soukromoprávních subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou činnost u ESF+ byla 0 %.

Opět ve spolupráci s iniciativou Za bydlení AOOV aktivně komentovala návrh změn stávajícího postupu MOP na kauce. Vznikl interní materiál MPSV/ÚP k MOP na kauce, do jehož znění se promítlo společné stanovisko. V roce 2023 půjde do připomínkového řízení nový návrh zákona, který zahrnuje tyto změny.

Celý strategický plán AOOV najdete zde.  Výroční zpráva je k nahlédnutí zde. Další členská schůze bude v polovině roku 2023.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.