Aktuality: Česká vláda chystá zásadní změny v čerpání evropských fondů

Včera (2. 2. 2021) ráno proběhl novinářský brífink, který se zabýval stávající situací krácení prostředků ESF+. Bohužel, vláda nebere vážně připomínky celé řady expertů a lidí z terénu a navzdory všem těmto doporučením hodlá v programovém období 2021–2027 snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (FS) a zrušit výjimku z povinné spoluúčasti v oblasti sociálních a dalších podpůrných služeb.

Prakticky tak dochází k zásadnímu odklonu části prostředků ze sociálních služeb a ztížení přístupu k evropským fondům nevládním neziskovým organizacím a obcím, které na rozdíl od komerčních subjektů nemají na navrhovanou povinnou spoluúčast dostatečné finanční prostředky. Poskytovatelé sociálních a dalších služeb se proti tomuto postupu ohrazují a nadále požadují po vládě, aby ponechala alokace ESF+ v původní výši a zachovala v pravidlech čerpání výjimku ze spoluúčasti.

Veškeré podrobnosti najdete v přiložené tiskové zprávě.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.