Aktuality: Bydlení jako problém

Iniciativa Za bydlení představila „ Zprávu o vyloučení z bydlení 2021“

V bytové nouzi se nachází až 165 000 lidí

Na konci července proběhl v Senátu kulatý stůl Iniciativy Za bydlení, která zde představila výstupy z výzkumu o bydlení. Ten se týkal stavu bytové nouze, ohrožení ztrátou bydlení a nadměrných nákladů na bydlení a nedostupnosti bydlení v České republice. Akce se účastnil čestný člen Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) Mgr. Jiří Mertl, Ph.D. ze Západočeské Univerzity v Plzni, který je garantem pracovní skupiny AOOV „Bydlení a zaměstnanost“.

Základní zjištění iniciativy Za bydlení

Celkem se v bytové nouzi nachází přibližně 35 000 až 62 000 domácností, v nichž žije 76 000 až 165 000 lidí. Nejvíce domácností v bytové nouzi se nachází v největších městech České republiky, tj. v Praze, Brně a Ostravě. Dále se potvrdilo, že bytovou nouzí jsou více zasažené severní Čechy a severní Morava. Tedy regiony s vyšším výskytem sociálních problémů. V ohrožení ztrátou bydlení je v Česku přibližně 130 000 až 190 000 domácností. V nichž žije 320 000 až 400 000 lidí. Třetina z ohrožených domácností jsou rodiny s dětmi do 18 let, v kterých vyrůstá přibližně 100 000 dětí.

Současně se ohrožení ztrátou bydlení týká přibližně 20 000 seniorských domácností, většinou jde o osamělé seniorky po úmrtí partnera.

Jak to vidíme my?

„Prezentovaný výzkum ukázal, že bytová nouze se v ČR dotýká celé řady domácností a jednotlivých osob, a to často i těch, které standardní bydlení mají, ale  je pro ně problematické jeho dlouhodobé financování,“ komentuje Jiří Mertl ze Západočeské univerzity v Plzni. Z tohoto důvodu byla na Kulatém stolu velkým tématem zejména prevence ztráty standardního bydlení, s ohledem na cílovou skupinu ovdovělých seniorek, kterým tato situace často bohužel reálně hrozí. Tomu odpovídala i navrhovaná opatření cílící zejména na větší funkčnost příspěvku na bydlení a budování robustnějšího systému prevence ztráty bydlení. „Z hlediska Asociace je relevantní zejména rozsah nedostupnosti standardního bydlení pro osoby s trestní minulostí. Překvapivě se dotýká ve velké míře i osob, jež nejsou zatíženy zkušeností s výkonem trestu,“ dodává Mertl.

Pro vězněné a propuštěné osoby jakožto cílové skupiny AOOV, které mají silné společenské stigma a potýkají se s celou řadou dalších problémů, je v současné době prakticky nemožné sehnat standardní bydlení. Jedinými dostupnými formami bydlení jsou ubytovny nebo azylové domy. Ty ale velmi často nejsou vhodným prostředím kvůli prevalenci drog, stresujícímu prostředí a častým konfliktům.

Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.

Téma prevence ztráty bydlení velmi důležité a na prevenci bychom v tomto ohledu měli určitě dbát. Avšak domácnosti a osoby, které dlouhodobě nemohou sehnat standardní bydlení, mohou systém prevence využít pouze limitovaně a potřebují jiný přístup nebo strategii. Na Kulatém stolu nicméně bohužel tato oblast zůstala poněkud stranou zájmu.

„Bohužel tedy nebyla diskutována politika a strategie založená na přístupu housing first, jenž se v zahraniční praxi (je využíván ve většině evropských států) velmi osvědčil a osvědčuje právě v případě osob, které jsou sociálně vyloučeny. A to i dlouhodobě, a nemohou tudíž sehnat standardní bydlení, což je typický případ i  u vězněných a propuštěných osob. ČR se bohužel dlouhodobě této strategii a její systematické podpoře na centrální úrovni vyhýbá. Ani v novém dokumentu Koncepce bydlení České republiky 2021+ není housing first identifikován jako relevantní strategie pro řešení problémů s bydlením. Pojem je v celém dokumentu zmíněn pouze jednou, a to v čistě informativním kontextu,“ dodává Mertl.

Pracovní skupina Bydlení a zaměstnanost

Jedna ze čtyř pracovních skupin AOOV se původně zabývala pouze problematikou bydlení, kde je naším cílem podílet se na zvyšování dostupnosti standardního bydlení pro propuštěné osoby, a to zejména prostřednictvím podpory rozvoje sociálního bydlení založeného na přístupu housing first. Nedávno se skupina bydlení spojila se skupinou zaměstnanost, čímž přibyla i témata z této skupiny, která jsou v tuto chvíli zaměřená zejména na rozvíjení podmínek financování služeb poskytovaných osobám ve vězení, propuštěným osobám a jejich rodinám.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.