Aktuality: Asociace vítá zásadní změny týkající se exekučního řádu

Poslanecká sněmovna ve středu 7. července na mimořádné schůzi posvětila senátní verzi novely  exekučního řádu. Novela přináší řadu zásadních změn. Dlužníci budou moci přednostně splácet jistinu, čímž se sníží celkový objem splácených úroků a zrychlí celková doba splácení dluhů. Novela zavádí řadu opatření jako je omezení doby marného vymáhání dluhu, které povedou k zastavení marných exekucí. Asociace změny vítá a věří, že pomohou nejen dlužníkům, ale všem, kteří jsou do řešení dluhové problematiky zapojení.

Naše Asociace změny vítá a věří, že usnadní návrat do života našim klientům po propuštění z výkonu trestu a jejich rodinám. Na změně systému exekucí usilovně pracovala celá řada nevládních organizací, a to několik let. Přijaté změny jsou příkladem fungující diskuze mezi odborníky a politickou reprezentací“, zdůrazňuje Jana Smiggels Kavková, předsedkyně Asociace.

Zadluženost v ČR je problém, se kterým se potýká drtivá většina odsouzených a propuštěných. Podle statistik vězeňské služby má dluhy cca 90 % odsouzených. Dluhy komplikují úspěšnou reintegraci po propuštění a ztěžují možnost legálního zaměstnání.

Přestože novela přináší poměrně převratné změny, řadu problémů nevyřešila. Jedná se zejména o princip jeden dlužník jeden exekutor a účinnější kontrolu činnosti exekutorských úřadů. Zátěž zaměstnavatelů zůstává neúměrně velká i po změnách a systém srážek ze mzdy brání vstupu do oddlužení mnoha lidem.     Čeká nás také opožděné přijetí nových pravidel oddlužení dle směrnice Evropské unie“, komentuje Pavla Aschermannová, garantka pracovní skupiny Dluhy v Asociaci.

Jaké konkrétní změny byly přijaty?

1. Zastavení marných nevymahatelných exekucí

Přijatá opatření pomohou vyřešit historickou zátěž starých nevymahatelných exekucí a zastaví vznik nevymahatelných dluhů do budoucna. Účinnost těchto opatření je k 1. lednu 2023.

Od tohoto dne exekutoři u bezvýsledných dluhů, kdy nebyly vymoženy ani náklady na exekuci, budou po 6 letech žádat věřitele o zálohu na další vymáhání. Pokud ji věřitel neuhradí, bude exekuce zastavena. U nevymahatelných dluhů starých 12 a více let bude exekuce zastavena bez dalšího.

Lhůty 6 resp. 12 let bude možné prodloužit v odůvodněných případech. V případě pohledávek ohrožených nebo nedobrovolných věřitelů se tyto lhůty vůbec uplatňovat nebudou. Jedná se například o matky samoživitelky nebo oběti trestných činů.

2. Přednostní splácení jistiny

Dosud to fungovalo obráceně. Dlužník nejprve platil úroky, penále a další nejrůznější poplatky, které s vlastním dluhem souvisely. Při splátce dluhu tak na jistinu mnoho nezbývalo. Někteří dlužníci se dokonce dostali do situace, kdy nezbylo vůbec nic. Neměli tak možnost se ze svého zadlužení dostat.

Novela obrací logiku ve využití peněz splátky dluhu. Prioritně bude hrazena jistina dluhu, tedy jeho původní výše. Díky tomu, že dlužník splatí jistinu, zastaví se růst úroků a dalších poplatků, které s ním souvisejí. Dlužník tak ve výsledku zaplatí svůj dluh mnohem rychleji.

3. Humanizace mobiliárních exekucí

Cílem opatření je zamezit využívání mobiliárních exekucí jako nástroje nátlaku na dlužníka. Upravuje se pořadí při provádění mobiliárních exekucí. Zavádí se možnost vyhnutí se mobiliární exekuci pravidelnou platbou měsíční částky. Některé skupiny osob jsou v případě naplnění podmínek vyňaty úplně. Jedná se o důchodce, invalidní důchodce a děti. Také se zavádí povinnost pro exekutory nahrávat průběh mobiliárních exekucí v souladu s pravidly GDPR a řada dalších.

4. Digitalizace nahlížení do spisu

Zavádí se povinnost exekutora umožnit dlužníkovi na žádost jednou za rok vzdálený přístup ke svému spisu, aby mohl kontrolovat a efektivně řešit stav svého zadlužení.

5. Milostivé léto

Od ledna 2022 budou mít dlužníci možnost splatit snadněji své dluhy vůči státu. Pokud v průběhu šesti měsíců zaplatí dlužník jistinu dluhu a 750 Kč jako poplatek na zastavení exekuce, bude mu odpuštěno příslušenství dluhu.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.