Aktuality: Asociace se letos zaměří na zlepšení kvality online komunikace s věznicemi, ale také na přípravu vězňů na propuštění a efektivnější využívání alternativních trestů

Ve středu 17. března Asociace organizací v oblasti vězeňství na své členské schůzi schválila priority, na které se chce zaměřit v letošním roce. Jednou z klíčových priorit je kvalita online komunikace s věznicemi. Asociace tak reaguje na uzavření věznic v důsledku epidemie COVID 19. Online komunikace zůstala jediným prostředkem pro kontakt vězňů s okolním světem, jejich blízkými a pracovníky z NNO poskytujících nezbytné odborně-poradenské služby jako je adiktologické poradenství, dluhové a pracovní poradenství a další.

Mezi dalšími prioritami se chce Asociace zaměřit také na přípravu vězňů na propuštění a jejich podporu po propuštění. Řada vězňů dnes opouští brány věznice bez dostatečné přípravy na život venku. Ocitají se v novém světě a neumí si v něm poradit, navíc musí překonávat řadu překážek, které se s trestní minulostí pojí. „Pokud chceme efektivně snížit recidivu vězňů, je třeba jim už ve vězení pomoci předpřipravit si podmínky pro budoucí život na svobodě. Tím myslím nejen materiální zajištění, zprostředkování práce a bydlení, ale také navázat a udržovat vztahy s osobami blízkými či zajistit další terapeutickou či odbornou pomoc dle potřeb vězně„, vysvětluje Jana Smiggels Kavková z organizace RUBIKON Centrum, předsedkyně Asociace.

Dalším cílem, na který se chce Asociace v tomto roce a v letech následujících zaměřit, je efektivnější využívání alternativních trestů a a ukládání přiměřených povinností a omezení v rámci soudních rozhodnutí. Z našich zkušeností se ukazuje, že u řady podmíněně propuštěných a odsouzených není v rámci uloženého trestu nebo usnesení o propuštění zohledněna jejich životní situace a příčiny trestné činnosti. Rozhodnutí soudu potom dostatečně nemotivuje a nepodporuje žádoucí změny. „Řešením může být ukládání individualizovanějších trestů a vhodné využívání institutu přiměřených povinností, např. povinnosti absolvovat vhodný odborný program nebo léčbu. Takto uložená sankce zároveň motivuje odsouzené k práci na potřebných životních změnách a nabízí podporu k jejich dosažení. V konečném důsledku tím předchází dalším konfliktům se zákonem“, vysvětluje Ondřej Bílý ze Společnosti Podané ruce, člen výboru Asociace.

Úplný seznam priorit, který si Asociace vytyčila pro tento rok a následující období je uveden níže:

1. Zlepšit využívání on-line komunikace s odsouzenými a obviněnými

2. Zajistit financování služeb poskytovaných NNO pro osoby ve VTOS a po propuštění a jejich rodiny

3. Prosazovat efektivnější využívání alternativních trestů

4. Zlepšit přípravu osob ve VTOS na propuštění a podporu po propuštění

5. Sjednotit přístup k poskytování dluhového poradenství ve VTOS

6. Prosazovat dostupnost stabilního důstojného bydlení

Na plnění svých priorit chce Asociace pracovat zejména v rámci svých pěti odborných pracovních skupin, které tvoří odborníci ze třinácti členských organizací. Členské organizace jsou v přímém kontaktu s osobami ve a po výkonu trestu, kterým poskytují poradensko-asistenční služby. Asociace chce na plnění cílů rovněž spolupracovat s dalšími experty a platformami , zejména s A.N.O, Platformou pro sociální bydlení a relevantními státními institucemi.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.