Aktuality: AOOV vstupuje do nového roku s novým výborem a novou předsedkyní

Dne 30.11. byl v rámci členské schůze jmenován nový výbor AOOV. Novými členy výboru se stali Jana Smiggels Kavková z organizace Rubikon Centrum, Iveta Součková z organizace Romodrom a Ondřej Bílý z organizace Společnost Podané ruce. Ve stejném týdnu se uskutečnila také první schůzka výboru, kde byla předsedkyní Asociace jmenována Jana Smiggels Kavková

Nová předsedkyně Asociace Jana Smiggels Kavková působí v neziskovém sektoru přes 15 let, přičemž se zaměřuje zejména na prosazování systémových změn a rozvoj vztahů (síťování) neziskových organizací. V Asociaci chce využít zejména své zkušenosti z lobbingu a advokační práce a společně prosazovat potřebné změny ve vězeňství a trestní justici. Chce rozvíjet také spolupráci Asociace s dalšími organizacemi a institucemi státního i občanského sektoru.

Ondřej Bílý působí ve vedoucí roli v Centru poradenských služeb ve vězení a po výstupu, kde se zaměřuje na poskytování odborného poradenství lidem uvězněným i propuštěným. V minulosti pracoval také jako probační úředník u PMS ČR. Do Asociace chce přinést zejména zkušenosti s přípravou na propuštění, situací lidí po výstupu z vězení a možnostmi pomoci.  

Iveta Součková pracovala více než 10 let jako zaměstnanec VS ČR. Dnes zúročuje své zkušenosti z v oblasti postpenitenciární péče a pomáhá vězňům se navrátit k běžnému životu. V Asociaci se chce zaměřit zejména na podporu dialogu mezi organizacemi a odborníky, které propojuje. Věří, že díky společnému sdílení odborných zkušeností z praxe poroste potenciál Asociace, což povede k dalšímu růstu a rozvoji Asociace samotné.

Nový výbor byl ustanoven jako tříčlenný. Dovolba do plného počtu 5 členů výboru se plánuje per rollam nebo na členské schůzi v průběhu následujících 6 měsíců. V rámci členské schůze proběhla rovněž dovolba jednoho člena kontrolní komise. Novou posilou komise se stala Gabriela Kabátová, spoluzakladatelka a výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, V komisi se dle svých slov chce zaměřit zejména na respektování etického kodexu. 

Nový výbor se dle svých slov chce zaměřit zejména na následující kroky:

  • Zvýšit komunikaci Asociace směrem dovnitř i navenek. 
  • Naslouchat potřebám zastoupených členských organizací, podporovat dialog a pojmenovávat průsečíková témata a cíle. 
  • Podporovat práci odborných pracovních skupin a komunikaci jejich závěrů odborné i laické veřejnosti.
  • Pozitivně ovlivňovat vývoj vězeňství a trestní justice směrem k potřebným systémovým změnám. 

 

Organizaci členské schůze doprovázela v důsledku epidemiologické situace v České republice řada opatření. Celá schůze se konala distančně včetně hlasování, které proběhlo online, pomocí anonymizovaných formulářů. Přes tato specifika měla členská schůze velmi hojnou účast. Účastnilo se 14 z 15 členských organizací a rovněž pozorovatelé a čestní členové Asociace. Další členská schůze by se měla konat na jaře příštího roku, kdy se bude schvalovat mimo jiné strategický plán pro rok 2021.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.