Aktuality: Organizace KOTEC novým členem AOOV

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) rozšiřuje řadu svých členů o organizaci KOTEC o.p.s. Organizace KOTEC byla přijata do Asociace na základě hlasování členů per rollam 21. září 2021. AOOV v současné chvíli sdružuje 15 členů, 3 pozorovatele a 2 čestné členy. KOTEC poskytuje široké spektrum sociálních služeb na úrovni Karlovarského a Plzeňského kraje. Dlouhodobě spolupracuje s věznicemi v Karlovarském kraji v rámci preventivních adiktologických aktivit a individuálního poradenství.

„Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat KOTEC do našich řad. Těšíme se na posílení naší činnosti v oblastech adiktologických a poradenských služeb ve věznicích či spolupráce s odsouzenými za účelem stabilizace klientů po výstupu z výkonu trestu, což jsou témata, kterým se KOTEC věnuje,“ uvedla Jana Smiggels Kavková, předsedkyně AOOV.

Sdružení KOTEC o. s. vzniklo v roce 2004. V roce 2013 se nástupnickou organizací KOTEC o. s. stala obecně prospěšná společnost o. p. s. Statutárním zástupcem KOTEC o.p.s. je Mgr. Markéta Blažek Černá – ředitelka společnosti. KOTEC poskytuje široké spektrum sociálních služeb. Jsou to Kontaktní centra, Terénní programy, Centra podpory rodiny, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nebo Ambulance následné péče a Mobilní klub NZDM. KOTEC působí v Karlovarském a Plzeňském kraji. Celkem funguje osm středisek se zhruba padesátkou zaměstnanců. Bližší informace najdete www.kotec.cz

KOTEC se zapojí do dvou pracovních skupin AOOV a to Bydlení a zaměstnanost a do skupiny Závislosti. „Členství v asociaci vnímám jako prostor pro sdílení příkladů dobré praxe, zkušeností, inspirace, vzájemné podpory a společného hledání nových možností pro zkvalitnění spolupráce mezi NNO a věznicemi,“ řekla Jana Kuráková vedoucí střediska KOTEC v Sokolově. „Jedním z dílčích cílů může do budoucna být snadnější výstup a šance pro odsouzené při začleňování zpět do společnosti,“ dodala Jana Kuráková.

Bydlení a zaměstnanost

Skupina Bydlení a zaměstnanost propojuje odborníky, kteří se zabývají problematikou bydlení a zaměstnanosti osob po propuštění z VTOS. V oblasti bydlení skupina usiluje o zvyšování dostupnosti standardního bydlení pro propuštěné osoby, zejména podporuje rozvoj sociálního bydlení „housing first“. V oblasti zaměstnanosti aktuálně řeší rozsah a podmínky financování služeb poskytovaných osobám ve vězení, propuštěným osobám a jejich rodinám.

Závislosti

Skupina Závislosti se aktuálně zabývá zejména problematikou individuálního přístupu k ukládání trestních sankcí osobám se závislostní problematikou a ukládáním přiměřených povinností u podmíněného propuštění těchto osob. Cílem sankcí a uložených povinností by měla být zejména motivace osoby ke změně chování, k řešení problémů se závislostí. V rámci uložených povinností lze například nařídit nástup na předjednaný odborný povýstupní program.

O AOOV

V českých věznicích si odpykává trest téměř 19 000 lidí. Patříme k zemím s nejvyšším počtem v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 70 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV jsou uveřejněny na stránkách www.aoov.cz

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.