Aktuality: Mgr. Jiří Mertl, Ph.D. posílí tým AOOV

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) podle svého strategického plánu rozšířila svůj tým o pozici analytika. Stal se jím čestný člen AOOV Mgr. Jiří Mertl, Ph.D. ze Západočeské Univerzity v Plzni, který je zároveň garantem pracovní skupiny AOOV „Bydlení a zaměstnanost“.

AOOV chce začít vytvářet a shromažďovat data v oblasti penitenciární a post-penitenciární péče. Tyto informace pomohou identifikovat klíčové problémy v této oblasti. Asociace zajistí vlastní shromáždění dat a zkušeností od svých členů a jejich klientů (osob ve VTOS a po propuštění). Počítá rovněž se zapojením expertů mimo Asociaci. Asociace chce získané informace a podněty poskytnout odpovědným orgánům i odborné veřejnosti s cílem společně hledat cesty ke zlepšení zjištěných problematických oblastí v oblasti trestní justice.

„V současné době existuje v kriminologii a vězeňství velké množství bílých míst a mezer, která nejsou dostatečně prozkoumána a analyzována. Je to z velké části dáno skutečností, že v České republice neexistuje univerzitní sociologicky laděný kriminologický obor, jako je tomu všude jinde v zahraničí, v rámci nějž by se systematicky data vytvářela, shromažďovala, kriticky interpretovala a nabízely se relevantní analýzy. V rámci AOOV bychom chtěli přispět k vyplnění těchto míst a mezer, nastartovat využívání a sdílení relevantních dat, identifikovat a pojmenovat palčivé problémy v českém vězeňství a otevřít o nich veřejnou debatu,“ říká Jiří Mertl.

Jiří Mertl se odborně věnuje tématům týkající se sociální spravedlnosti, sociální deviace, kriminologie, kritické sociální práce a marginalizace. Tyto oblasti zájmu v posledních letech propojuje v tématu odborné (terapeutické a poradenské) práce s vězněnými a propuštěnými osobami a jak je možné tuto práci změnou strukturálních společenských podmínek zlepšit. V současné době realizuje projekt TERAPEUT-VTOS cílící na odborný personál v českých věznicích a jeho reflexi vězeňství a práce s vězněnými osobami.

Mezi jeho relevantní publikace vtahující k tématu patří:

MERTL, Jiří (2020): „Musíte makat a poslouchat, no“: Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR. In: Sociologický časopis, 56: 4, 523–553.

MERTL, Jiří (2021): Prison employment and its conflict with therapeutic and counselling programmes: The experiences of Czech prison personnel. In: European Journal of Criminology, on-line first.

MERTL, Jiří; BAREŠ, Pavel (2018): Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. MERTL, Jiří; BAREŠ, Pavel (2020): Effects of the Institute of Conditional Release on the Possibilities of Obtaining and Maintaining Employment after Leaving the Imprisonment. Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.