Stanovisko AOOV k návrhu zákona o registrovaném sociálním podniku

zákona o sociálním podniku

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) vítá návrh zákona o registrovaném sociálním podniku a o změně souvisejících zákonů, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Návrh zavádí pojem registrovaný sociální podnik (RSP) a zakotvuje prostředky k podpoře sociálního podnikání. AOOV připravila několik připomínek, zejména navrhuje začlenit do zákona osoby ve výkonu trestu odnětí svobody s cílem […]