Omezení návštěv ve věznicích mělo negativní dopad na život vězňů

mužské ruce prostrčené skrze mříže

Omezení počtu návštěvníků mělo negativní dopad do života vězněných osob a komunikaci mezi vězněnou osobou a návštěvníkem pak ještě ztěžovalo fyzické oddělení přepážkou. Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví byly dočasně omezeny návštěvy tak, že v rámci jedné návštěvy mohl přijít pouze jeden návštěvník. Tím byly z návštěv vyloučeny děti, které samotné do věznice nesmí, musí být doprovázeny dospělým. Na žádost zástupkyně ombudsmana […]